Home Điện-Điện Tử Ý NGHĨA, CÁCH SỬ DỤNG LỆNH PART TRONG ORCAD

Ý NGHĨA, CÁCH SỬ DỤNG LỆNH PART TRONG ORCAD

1
0

Lệnh này cho phép bạn chọn linh kiện từ thư viện và đặt chúng vào các trang thiết kế mạch. Khi chọn lệnh Part từ menu Place, khung thoại Place Part như sau:

 

lenh nhom

  • Part: Chỉ định tên linh kiện.
  • Part List: Hiện danh sách toàn bộ linh kiện trong các

thư viện có chứa linh kiện chỉ định trong khung thoại Part.

  • Libraries: Hiện danh sách các thư viện đang áp dụng

hiện hành.

  • Graphic: Chọn hình tượng của linh kiện: Normal và
  • Pachaging: Số linh kiện được gộp lại để chỉ định số linh

kiện rời trong một tổ hợp mạch đang xử lý.

  • Preview: Quan sát linh kiện đang được chọn.
  • Nứt lệnh Add Library: Chọn thêm thư viện vào danh sách thư viện Libraries.
  • Nút lệnh Remove Library: Loại bỏ thư viện từ danh sách thư viện Libraries.
  • Nút lệnh Part Search: Hiện khung thoại Part Search cho phép bạn tìm linh kiện trong thư mục.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here