Home Điện-Điện Tử Ý NGHĨA LỆNH BUS ENTRY VÀ CÁC MẠNG MẠCH VÀO KHỐI MẠCH...

Ý NGHĨA LỆNH BUS ENTRY VÀ CÁC MẠNG MẠCH VÀO KHỐI MẠCH TRONG ORCAD

58
0

Đặt đường mạch dẫn trên sơ đồ nguyên lý mạch. Để hoàn chỉnh hệ thống khối mạch, bạn phải gán nhãn khối mạch,

nhãn các đường tín hiệu của đường mạch dẫn. Đồng thời, gán thông tin giả lập cho từng ngõ vào và ngõ ra của linh kiện.

Mỗi một tín hiệu mang thông tin nằm trong phạm vi của đường mạch dẫn đó. Các thông tin giả lập này để nối đường tín hiệu từ một khu vực của trang sơ đồ nguyên lý với khối mạch nằm trong trang khác mà không cần đặt cả khối mạch dẫn giữa hai khu vực.

Để tạo mối liên kết giữa hai khối mạch dẫn với nhau thì bạn nối đường tín hiệu vào khối mạch theo hệ vật lý.

Một điều tiện lợi trong việc dùng khối mạch dẫn là hai khối mạch có thể nối với nhau tại một điểm trên khối mạch mà không cần phải nối các đường tín hiệu. Nếu hai đường mạch dẫn đều chạy thẳng vào khối mạch tại cùng một vị trí thì đường tín hiệu đó sẽ được nối lại với nhau.

Phương pháp nối các mạng mạch vào khối mạch.

  1. Vẽ khối mạch và gán tên cho khối mạch dẫn đó.
  2. Chọn Place/Bus Entry. Kí hiệu đường mạch dẫn có

dạng đường gạch chéo ngược ngắn sẽ bám theo con trỏ. —

  1. Bạn chọn vị trí và click nút trái chuột để đặt đường dẫn tín hiệu. Nếu đường dẫn khối mạch chưa đúng hướng thì bạn xoay bằng lệnh Edit/Rotate cho đúng hướng trước khi đặt vào trang thiết kế.
  2. Tương tự cho những đường dẫn khối mạch khác.
  3. Vẽ đường nối từ đường dẫn khối mạch đến chân linh kiện bằng lệnh PlaceAVire.
Sau khi vẽ xong, bạn nhớ lưu lại bằng lệnh File/Save.

lenh bus entry 1

 

<$> LỆNH NET ALIAS

Lệnh này dùng để đặt tên cho khối dẫn đường mạch, đồng thời bạn cũng có thể gán các thuộc tính cũng như hướng xoay của chúng. Khung thoại Net Alias như sau:

lenh bus entry 2

 

Trong một mạng mạch điện thì sẽ có nhiều đường mạch dùng đề nối với khối dẫn đường mạch.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here