Home Điện-Điện Tử Ý NGHĨA LỆNH POWER, CÁCH ĐẶT KÝ HIỆU NGUỒN VÀO CHÂN LINH...

Ý NGHĨA LỆNH POWER, CÁCH ĐẶT KÝ HIỆU NGUỒN VÀO CHÂN LINH KIỆN TRONG ORCAD

1
0

 

Đặt ký hiệu nguồn vào chân linh kiện hoặc đường mạch tiếp nguồn.

Khi bạn chọn lệnh Power từ menu Place, khung thoại Place Power nhu sau:

 

y nghia lenh 1

 • Hộp thoại Symbol: Chỉ định tên ký hiệu nguồn trong thư viện. Nếu không nhớ chính xác tên ký hiệu, bạn có thể chọn từ hộp thoại bên dưới.
 • Hộp thoại Symbol list: Liệt kê danh sách tên các ký hiệu trong những thư viện đã chọn trùng tên với tên đã chọn hay nhập trong trường Symbol.
 • Libraries

Danh sách các tên thư viện đang áp dụng hiện hành.

 • Khung Preview: Khung quan sát linh kiện đang được chọn.
 • Add Library: Chọn thêm thư viện vào danh sách thư viện libraries.
 • Remove Library: Loại bỏ thư viện đang chọn từ danh sách thư viện Libraries.
 • Name: Gán tên hay giá trị vào linh kiện.

Phương pháp đặt ký hiệu nguồn vào chân linh kiện.

 1. Chọn lệnh Place/Power, khung thoại Plâce Power xuất hiện.
 2. Đánh kí hiệu vào trường Symbol hoặc chọn kí hiệu nguồn sẵn có từ khung danh sách Symbol list. Nếu chưa xuất hiện kí hiệu bạn cần tìm thì bạn có thể thêm các thư viện có chứa các ký hiệu này.
 3. Ký hiệu bạn chọn sẽ xuất hiện trong khung thoại Preview để bạn quan sát trước khi đặt vào trang thiết kế.
 4. Kích OK, lúc này ký hiệu nguồn sẽ bám theo con trỏ. Trước khi đặt chúng vào trang thiết kế, bạn có thể thay đổi thuộc tính của chúng bằng cách click nút phải chuột và chọn các lệnh từ menu xổ như xoay, lật theo chiều ngang hay chiều dọc.

 

y nghia lenh 2

 1. Di chuyển con trỏ đến vị trí muốn đặt kí hiệu nguồn trong trang thiết kế và click nút trái chuột.
 2. Tương tự như trên cho các ký hiệu nguồn khác.
 3. Chọn End Mode từ menu xổ để kết thúc lệnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here