Điện-Điện Tử

Ý NGHĨA, ỨNG DỤNG LỆNH TITLE BLOCK TRONG ORCAD

Lệnh này dùng để đặt tiêu đề khối cho trang sơ đồ nguyên lý mạch.

Tiêu đề khối có hai loại: mặc định và tùy chọn.

Bạn có thể chỉ định thông tin theo dạng mặc định để đặt vào tiêu đề khối trong thước lệnh Title Block của hộp thoại Design Template. Tiêu đề khối mặc định sẽ đặt ngay góc dưới bên phải của mỗi trang sơ đồ nguyên lý mạch. Ngoài ra, bạn

có thể đặt các tiêu đề khối tùy chọn bất kỳ vào vị trí bất kỳ trong trang sơ đồ mạch nguyên lý với lệnh Title Block từ menu Place.

Phương pháp đặt tiêu đề khối vào trang sơ đồ mạch nguyên lý

  1. Mở trang sơ đồ mạch nguyên lý muốn gán tiêu đề khối.
  2. Chọn Place / Title Block. Khung danh sách Place Title Block xuất hiện:

block 1

  1. Chọn loại tiêu đề trong danh sách, sau đó click OK.
  2. Khối tiêu đề sẽ bám theo con trỏ, chọn vị trí và đặt khối tiêu đề bằng nút phải chuột.
  3. Cuối cùng, bạn kích nút phải chuột, chọn End Mode để kết thúc lệnh.
  4. block 2

Post Comment