Robot công nghiệp_Bài 2: Động học tay máy

Chương 2: Động học tay máy.               2.1. Vị trí và hướng của vật rắn trong không gian:               2.1.1. Hệ tọa độ vật:     Một vật rắn trong không gian hoàn toàn xác định nếu vị trí và hướng của nó được mô tả trong một hệ quy chiếu cho trước. Trong hình vẽ dưới đây hệ tọa độ Oyxz...

Robot công nghiệp_Bài 1: Các vấn đề cơ bản về robot

Chương 1: Các vấn đề cơ bản về robot.1.1. Các khái niệm cơ bản và phân loại robot:1.1.1. Robot và robotic:Theo tiêu chuẩn AFNOR của pháp:    Robot là một cơ cấu chuyển đổi tự động có thể chương trình hoá, lập lại các chương trình, tổng hợp các chương trình đặt ra trên các trục toạ độ; có khả...

Đồ án_Công nghệ thiết kế khuôn dập tấm

1.1 Khái niệm về dập tấmQuá trình công nghệ là toàn bộ các tác động trực tiếp làm thay đổi hình dạng, kích thước, tính chất và trạng thái của phôi ban đầu để đạt được mục đích nào đó. Quá trình công nghệ bao gồm những nguyên công và được sắp xếp theo một trình tự nhất định.Dập...

Arduino cơ bản_Bài 5: Đo nhiệt độ môi trường dùng LM35D hiển thị LCD và Serial Monitor. Giao tiếp Arduino với Servo motor.

Giao tiếp Arduino với một số linh kiện điện tử. 9) Project 9. Đo nhiệt độ môi trường dùng LM35D hiển thị LCD và Serial Monitor.  Sơ đồ mạch. Code chương trình: #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // dinh nghia chan cho LCD int maxC=0, minC=100, maxF=0, minF=212; int scale = 1; int buttonPin=8; //chan ket noi voi phim nhan void setup()...

Arduino cơ bản_Bài 4: Giao tiếp Arduino với LCD 16×2. Giao tiếp với máy tính

Giao tiếp Arduino với một số linh kiện điện tử.7) Project 7: Giao tiếp Arduino với LCD 16x2.Giao tiếp giữa Arduino và LCD 16x2 rất đơn giản bởi vì Arduino IDE đã có sẵn thư viện cho LCD là LiquidCrystal.h, công việc của chúng ta là hiểu và biết cách sử dụng thư viện này mà thôi. Sơ đồ...

Arduino cơ bản_Bài 3: Led sáng dần từ led 1 đến led 10 và ngược lại thời gian delay thay đổi được. Điều khiển tốc độ cơ bằng PWM....

Giao tiếp Arduino với một số linh kiện điện tử.4) Project 4 : Led sáng dần từ led 1 đến led 10 và ngược lại thời gian delay thay đổi được. Sơ đồ mạch :Trong project này hoàn toàn giống project 3 chỉ thêm một biến trở dùng để điều chỉnh thời gian delay cho chương trình Code chương...

Arduino cơ bản_Bài 2: Led nhấp nháy. Đèn sáng khi nhấn phím. Led sáng dần từ led 1 đến led 10 và ngược lại

Giao tiếp Arduino với một số linh kiện điện tử.1) Project 1: Led nhấp nháy.Sau đây tôi sẽ tạo một project nhấp nháy led thời gian delay là 1 giây sử dụng proteus để mô phỏng. Sơ đồ mạch: Code chương trình.Sau khi gõ code vào chương trình soạn thảo bạn cần click và  để kiểm tra lổi.Tạo File...

Arduino cơ bản_Bài 1: Tổng quan, hướng dẫn cài đặt chương trình Arduino IDE và Driver và mô phỏng Arduino trên Proteus

I -  Tổng quan về Arduino Uno.1. Tổng quan.Arduino thật ra là một bo mạch vi xử lý được dùng để lập trình tương tác với các thiết bị phần cứng như cảm biến, động cơ, đèn hoặc các thiết bị khác. Đặc điểm nổi bật của Arduino là môi trường phát triển ứng dụng cực kỳ dễ sử...

Cánh tay robot_Bài 5: Hoạt động của cánh tay robot

Hoạt động của cánh tay robotHoạt động của robot bám theo 3 trục đo là x,y,z. Điểm O có tọa độ ban đầu là O(205,0), từ vị trí điểm O này ta đi đến tọa độ điểm A có tọa độ là A(82,-81), đó là vị trí gắp vật. Từ vị trí A ta đi đến vị trí B...

Cánh tay robot_Bài 4: Bộ điều khiển cho cánh tay robot ba bậc tự do

1. Mở đầuTrong phần này tác giả sẽ đi sâu nghiên cứu vào bộ điều khiển cánh tay robot 3 bậc tự do. Bộ điều khiển robot thường cấu thành từ các bộ phận cơ bản tương tự như máy tính, gồm bộ vi xử lý, bộ nhớ và bộ xuất nhập, kết hợp với máy tính để thể...