Để tránh cho các chi tiết khỏi bị gẫy, vỡ hoặc va đập qấ mạnh khi thay đổi tốc độ, phải dừng hoặc giảm tốc độ của các chi tiết…

Khớp nối trục Khớp nối là chi tiết được tiêu chuẩn hoá tương đối cao. Được dùng để liên kết các trục với nhau, làm nhiêm vụ truyền chuyển đông…

Các dạng hỏng của ổ trượt và nguyên nhân: –   Lớp kim loại chống ma sát bị cháy hoặc bị bong, bề mặt của bạc bị cạo xước. Nguyên nhân:…

Đặc điểm, lắp ghép Ổ lăn được lắp ghép với bộ phận máy theo đường kính trong- d ( lắp với trục) và kích thước ngoài của vòng ngoài-D (…

Nhiều loại trục lắp ghép với các chi tiết đối tiếp bằng ngõng côn có then (thường là then bán nguyệt). Hai loại trong số các ngõng côn đó được…