Home Quy chuẩn Sửa chữa ren và lỗ then

Sửa chữa ren và lỗ then

724
0

Các dạng hỏng hóc của ren và lỗ then

Dạng hỏng cơ bản của ren và lỗ then là ren bị mòn, lỗ then bị hoặc sứt

Phương pháp khắc phục

y Đối với ren của trục chính bị mòn được sửa chữa bằng mạ điện, hàn lắp hoặc hàn hổ quang rung rổi gia công cơ đạt kích thước ban đầu. Nếu cắt ren mới với kích thước nhỏ đi thì phải thay đĩa bắt mâm cặp vặn vào ren này, cách này rất ít dùng vì kích thước phần trở nên không tiêu chuẩn.

>     Đối với rãnh then:

–   Nếu mòn ít hoặc sứt me thì hàn đắp những chỗ sứt me rổi gia công đạt kích thước ban đầu. Những rãnh then bị hỏng nặng thì không sửa chữa mà hàn đắp rổi làm rãnh then mới ở vị trí khác cách rãnh cũ 900, 1350, 1800 theo chu vi nếu kết cấu cho phép.

–   Nếu hàn đắp mà sợ vênh thì có thể ép một đệm thép vào rãnh cũ rổi hàn liền hoặc bắt chặt băng vít.

Đối với then hoa:

–    Nếu mối ghép then và then hoa mòn hết mà mối ghép định tâm theo đường bên trong của trục thì cách sửa chữa tốt nhất là: sửa lỗ then hoa tới kích thước sửa chữa và tăng kích thước then hoa trên trục theo kích thước của rãnh then lỗ sau khi sửa chữa nếu then và rãnh then đã tôi cứng thì phải ủ trước khi sửa chữa.

–    Làm tăng kích thước then hoa trên trục bằng cách xấn từng then một theo chiều dọc dọc then, xấn then hoa là dùng một đĩa bằng thép làm hằn
thành vết trên bề mặt dọc theo then hoa (bề mặt then hoa theo đường kính ngoài). Sau khi xấn kim loại của then được dổn sang hai bên làm tăng chiều rông và đường kính trong của then. Ta xấn từng then tới khi chiều rông của then tới khi chiều rông của then tăng tới kích thước vượt quá chiều rông của rãnh ở lỗ. Sau khi sửa chữa môt lượng dư đủ đó gia công (0.1^- 0,2) mm thì sang then khác, cứ tiếp tục như thế đến hết. Sau đó gia công lại và nhiệt luyện đó đạt đô cứng ban đầu.

–   Nếu rãnh then và then hoa mòn ít đối với mối ghép định tân theo đường kính ngoài của trục thì sửa chữa như sau: Sửa chữa trục then hoa tới kích thước sửa chữa và nâng đường kính ngoài của lỗ then hoa đó các rãnh then hẹp lại phù hợp với kích thước sửa chữa của chiều rông then trên trục. Sau đó sửa lại chiều rông rãnh và đường kính ngoài của lỗ then hoa (may ơ).

–   Nếu rãnh then và then hoa mòn nhiều thì hàn lắp rổi gia công cơ theo kích thước sửa chữa (ban đầu).

Chú ý: Những mối ghép ren và then trên trục chính rất chính xác và trục chính là chi tiết quan trọng không nên vì sửa chữa ren, then hoa và rãnh then mà làm ảnh hưởng tới đô chính xác của toàn trục.

Sửa chữa lỗ đóng chêm

Các dạng hỏng hóc của lỗ đóng chêm

Lỗ đóng chêm đó tháo dụng cụ cắt (mũi khoan) ở trục chính máy khoan cũng hay hỏng bị mòn.

Phương pháp khắc phục Công nghệ sửa chữa như sau
lothen

 

Gia công rông lỗ đó thành hình chữ nhật trên máy xọc đó chuẩn bị ép bạc bổ sung vào. Theo kích lỗ vừa gia công và đường kính trục chính, chế tạo môt bạc đó đến lượng dư mài và đô dôi lắp ghép, vát bốn góc bạc đó khỏi cấn vào bốn góc lỗ khi lắp; tôi đô bạc đến đô cứng HRC55- 62 rổi mài bốn mặt ngoài sẽ lắp vào lỗ. Cuối cùng, nung nóng trục chính và ép bạc vào lỗ chữ nhật vừa gia công của trục.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here