Hiện nay khá nhiều sinh viên và người đi làm chọn trung tâm Advance Cad để nâng cao thêm kiến thức chuyên ngành trước khi đi làm hoặc phỏng vấn…

Bạn chuẩn bị ra trường, hoặc đang cần học hỏi một số kinh nghiệm thực tế trước khi chọn đúng lĩnh vực mà mình theo, không thể làm việc trái…

SỰ PHÁT TRIỂN GIA CÔNG CƠ KHÍ Cơ khí là ngành có lịch sử lâu đời, chiếm phần lớn trong cơ cấu hoạt động kinh tế xã hội. Ngành cơ khí…