CNC

Home CNC

CHỌN MỨC R

Bài viết mới nhất

Gia công chuốt

1/ Gia công chuốt là gì? Chuốt rất gần gũi với khoan, ít nhất là về phương pháp lập trình. Mũi khoan được dùng để...
bản vẽ đầu biến từ

Gia công bằng siêu âm