Phân loại phương pháp hàn

0

Có hàng loạt phương pháp hàn được được phân loại theo DIN EN ISO 4063 trong các nhóm chính là hàn hồ quang, hàn điện trở, hàn hơi, hàn ép, hàn bằng tia và các phương pháp hàn khác (Bảng 1). ở phương pháp hàn nóng chảy, thí dụ như ở hàn hổ quang hay hàn hơi, chi tiết được nung...

Hàn

0

Hàn là kết nối vật liệu (cứng) của hai chi tiết với nhau (Hình 1). ở đây vật liệu được điền vào khoảng hở mối hàn qua nhiệt hay ma sát trong trạng thái lỏng hay đàn hổi. ở hầu hết các phương pháp hàn, vật liệu bổ sung phải được điển đẩy vào khe hở mối hàn. Vì tính...

Thí dụ của một công việc hàn

0

Một ống dẫn khí cho áp lực cao bằng thép kéo nguội láng có thành mỏng được kết nối với một bạc lót hình cầu bằng hợp kim đổng kẽm G-CuZn15 (thau) (Hình 1). Phương pháp hàn vảy.Từ lý do an toàn và vì tải cao của đẩu mút đường ống, cẩn phải chọn phương pháp hàn vảy cứng. Vảy hàn...

Quy tắc làm việc

0

Trước khi hàn làm sạch chỗ mối hàn và quét với • Không nên để chất trợ dung dính vào da chất trợ dung hàn            • Chỗ làm việc phải thoáng gió Sau khi hàn phải loại bỏ chất trợ dung hàn còn thừa Ký hiệu của chất trợ dung thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế qua các con số...

Chất trợ dung hàn

0

Kim loại nung nóng kết hợp nhanh chóng với oxy tạo thành lớp oxít hóa. Lớp này hạn chế sựthấm ướt qua vảy hàn (Hình 1). Để giải quyết vấn đề lớp oxít hóa và ngăn ngừa sựoxít hóa tiếp theo người ta sử dụng chất trợ dung hàn khi hàn vảy. Cũng có thể ngăn ngừa oxít hóa...

Vảy hàn

1

Vảy hàn được sử dụng là hợp kim, ít khi dùng kim loại tinh khiết, vì độ nóng chảy của nó nằm dưới độ nóng chảy của kim loại kết nối. Vảy hàn được chia ra làm vảy hàn mểm, vảy hàn cứng, vảy hàn tốc độ cao và vảy hàn cho vật liệu nhôm. Các vảy hàn được...

Phân loại theo loại vảy hàn

0

ở hàn vảy với vảy hàn đật sát vào, chi tiết được nung nóng ở chỗ hàn với nhiệt độ hàn vảy. Sau đó chất vảy hàn được làm chảy ra khi chạm vào chi tiết. ở hàn vảy với miếng vảy hàn được lót vào trong, người ta nung nóng chi tiết cùng chung một lượng vảy hàn được...

Phương pháp hàn vảy

0

Phân loại phương pháp hàn vảy theo nhiệt độ hàn (Bảng 1) ở hàn vảy mềm nhiệt độ hàn nằm dưới 450°c. Hàn vảy mềm áp dụng khi cẩn thiết có kết nối kín hay kết nối có tính dẫn điện và không đặt yêu cầu cao cho khả năng tải hoặc khi chi tiết hàn vảy nhạy cảm với nhiệt....

Quá trình thấm ướt

0

Điều kiện tiên quyết cho kết nối bằng hàn vảy là chất liệu hàn vảy lỏng thấm ướt trên (làm ẩm) vật liệu nền. ở đây xảy ra sự lan rộng nhanh của chất vảy hàn lỏng trên bể mặt của chi tiết (Hình 2).

Hàn vảy

0

Hàn vảy là phương pháp kết nối bằng vật liệu và phủ lớp cho vật liệu với sựtrợ giúp của chất kim loại phụ gia nóng chảy, chất vảy hàn. Nhiệt độ nóng chảy của chất vảy hàn thấp hơn của vật liệu nển cần kết nối. Vật liệu nền sẽ bị thấm ướt bởi chất vảy hàn để...