Bán kính uốn

Bán kính uốn tối thiêu trong phương pháp uốn Bán kính uốn được hiểu là bán kính trong của phẩn uốn sau khi uốn. Để tránh nút và thay đổi tiết diện thì bán kính không được nhỏ hơn bán kính tối thiểu. Trị số bán kính tối thiểu tùy thuộc vào vật liệu và bể dày của tấm (Bảng...

Biến dạng uốn

Trong biến dạng uốn, chi tiết từ các đoạn vật liệu được biến dạng dẻo với sự trợ giúp của các dụng cụ uốn. Những dạng được uốn nhưthép tấm, ống, thép hình và dây (Hình 1). Xác định chiều dài khai triển (độ dài thực) Với phương pháp uốn thì vùng bên ngoài bị uốn cong, vùng bên trong...

Biến dạng ở trạng thái nguội và nóng

Biến dạng nguội xảy ra ở nhiệt độ bình thường. Qua đó vật liệu ở trạng thái bị biến cứng. Điểu này phải được loại bỏ bằng việc ủ trung gian để loại bỏ được tính chất giòn và phòng ngừa được hiện tượng tạo thành vết nứt. Biến dạng nóng xảy ra với nhiệt độ tái kết tinh (Trang...

Trạng thái của vật liệu trong biến dạng

Những tính chất cẩn thiết của vật liệu Chỉ có vật liệu đạt được độ dai theo mức yêu cẩu trong kỹ thuật biến dạng mới được sử dụng. Biểu đồ "ứng suất - Biến dạng" giải thích vể sự phù hợp này (Hình 2). Biến dạng xảy ra trong phạm vi dẻo giữa giới hạn đàn hổi/? cũng nhưgiới...

Phương pháp biến dạng

Trong phương pháp biến dạng, chi tiết được chế tạo từ phôi gốc bằng kỹ thuật biến dạng dẻo (Trang 242). Với những phương pháp này, nhiều dạng sản phẩm có thể được làm ra với giá thành rẻ hơn đối với các phương pháp gia công khác (Hình 1). Ngoài ra, những tính chất cơ học như độ...

Khuôn chân không

Để tạo khuôn chân không người ta dùng cát không có chất kết dính. Hai nửa vật mẫu có những lỗ khoan nhỏ thông với thùng rỗng của hộp khuôn chân không (Hình 1.1). Một tấm màng co (plastic mỏng) được phủ trùm lên vật mẫu. Dưới sức nóng của hộp sưởi điện bên trên và do sức hút...

Khuôn tay và khuôn máy

Khi tạo khuôn cho vật mẫu có thể dùng hòm khuôn từ hai hoặc nhiều phán (Hình 1). Việc tạo khuôn bằng tay (thủ công) áp dụng với vật đúc kích thước lớn hoặc số lượng sản phẩm nhỏ. Đối với vật mẫu gổm hai nửa (hai phẩn) thì một nửa được đặt vào hộp khuôn dưới. Vật liệu điền...

Đúc khuôn hủy

Phương pháp tạo khuôn đúc với mẫu vĩnh cửu Có nhiểu cách tạo khuôn đúc với mẫu bển: khuôn nện dùng tay (thủ công), khuôn nện dùng máy, khuôn chân không và khuôn vỏ mỏng (khuôn mặt nạ).

Khuôn và mẫu:

Khuôn Có hai phương pháp tạo khuôn: khuôn hủy là loại khuôn chỉ sử dụng một lẩn rồi hủy và khuôn vĩnh cửu (Bảng 2). Khuôn hủy có nghĩa là khi lấy vật đúc ra khuôn sẽ bị hủy. Loại khuôn này thường được tạo bằng cát thạch anh và chất kết dính. Khuôn vĩnh cửu được dùng đề đúc các kim...

Phủ lớp

Qua phương pháp phủ, vật liệu không định hình được dùng làm lớp phủ dính chặt vào chi tiết (Hình 3). Trạng thái vật liệu Các phương pháp (thí dụ) Thể khí, dạng hơi Thể lỏng, dạng sệt lon hóa Thể rắn, dạng hạt Sự kết tủa bốc hơi Sơn phủ Xi, mạ Phun nhiệt   ■ Thay đổi tính chất vật liệu Qua chuyển đổi kết cấu, loại...