Khuôn và mẫu:

0

Khuôn Có hai phương pháp tạo khuôn: khuôn hủy là loại khuôn chỉ sử dụng một lẩn rồi hủy và khuôn vĩnh cửu (Bảng 2). Khuôn hủy có nghĩa là khi lấy vật đúc ra khuôn sẽ bị hủy. Loại khuôn này thường được tạo bằng cát thạch anh và chất kết dính. Khuôn vĩnh cửu được dùng đề đúc các kim...

Phủ lớp

0

Qua phương pháp phủ, vật liệu không định hình được dùng làm lớp phủ dính chặt vào chi tiết (Hình 3). Trạng thái vật liệu Các phương pháp (thí dụ) Thể khí, dạng hơi Thể lỏng, dạng sệt lon hóa Thể rắn, dạng hạt Sự kết tủa bốc hơi Sơn phủ Xi, mạ Phun nhiệt   ■ Thay đổi tính chất vật liệu Qua chuyển đổi kết cấu, loại...

Phương pháp sản xuất của từng nhóm chính

0

Tạo dạng nguyên mẫu Chi tiết được tạo ra từ chất không có hình dạng (Hình 2). Kết cấu của vật liệu được phát sinh trong quá trình sản xuất. Trạng thái ban đầu Phương pháp (thí dụ) Dạng lỏng Đúc Dạng dẻo, dặc sệt Đùn ép Dạng hạt, bột Thiêu kết lon hóa Đúc điện   Biến dạng   Hình dạng của một chi tiết ở thể rắn hay bán thành phẩm được...

Phân loại các phương pháp sản xuất

0

Các phương pháp sản xuất thủ công hay công nghiệp được phân loại tùy theo dạng của phôi gia công được tạo ra, thay đổi hay giữ nguyên. Nếu lưu ý đến kết cấu của vật liệu lúc gia công mới được tạo ra, giữ nguyên, giảm đi hoặc lớn ra, người ta chia những phương pháp sản xuất...

Nguyên nhân gây ra tai nạn trong sản xuất

0

Tai nạn xảy ra vì sự không đáp ứng của con người, vì thiếu kiến thức về những mối nguy hiểm và bất cẩn cũng như không đáp ứng của kỹ thuật. Sự không đáp ứng của con người là không thể hoàn toàn tránh khỏi cho dù nhân viên được huấn luyện kỹ lưỡng. Qua việc dùng những...