Home CNC Uốn CNC 5.1 Vận Hành Cơ Bản Máy Uốn NC

5.1 Vận Hành Cơ Bản Máy Uốn NC

114
0

1. Đặt giới hạn dưới của bàn máy

lap-trinh-uon-tu-dong

2. Xoay khoá tới vị trí: L-ONLY

3. Ấn phím: EDIT / MEMORY

lap-trinh-uon-tu-dong1

4. Nhập các dữ liệu uốn:

–   Nhập dữ liệu bằng các phím số

–   Sau mỗi bước, ấn phím INPUT

–   Kết thúc bước cuối cùng, di chuyển hộp sáng về bước đầu tiên.

*  Chú ý: Kiểm tra xác nhận chiều rộng mép uốn (flange) nhỏ nhất để tránh cữ chặn va vào cối.

lap-trinh-uon-tu-dong2

5. Ấn phím: AUTO

lap-trinh-uon-tu-dong3

6. Ấn Start

lap-trinh-uon-tu-dong4

7.  Kiểm tra khoảng cách giữa chày và cối

Ấn bàn đạp đưa bàn máy đi lên

Uốn kiểm tra để có được khoảng cách giữa chày và cối (D) chính xác

lap-trinh-uon-tu-dong5

8. Điều chỉnh kích thước D trong quá trình uốn

–   Ấn nút: STOP

lap-trinh-uon-tu-dong6

– Ấn phím mềm Wheel – F6

lap-trinh-uon-tu-dong7

–  Quay vô lăng điều chỉnh chính xác kích thước D

lap-trinh-uon-tu-dong8

–  Ấn nút: START

*Chú ý: Khi đã bắt đầu uốn, muốn thay đổi dữ liệu phải ấn Stop.

lap-trinh-uon-tu-dong9

 

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật