Home CNC Uốn CNC 5.2 Vận Hành Máy Uốn NC (MDI MODE)

5.2 Vận Hành Máy Uốn NC (MDI MODE)

84
0

1. Xoay chìa khóa tới vị trí ALL AXIS

lap-trinh-uon-tu-dong10

2. Nhấn Phím EDIT / MEMORY

lap-trinh-uon-tu-dong11

3 . Lựa chọn FILE để nhập dữ liệu

Di chuyển hộp sáng, lựa chọn một FILE trống

Lựa chọn MDI Mode bằng cách ấn vào phím mềm

Chú ý: Xoá bỏ FILE cũ bằng cách ấn vào phím mềm CLEAR.

lap-trinh-uon-tu-dong12

4. Nhập tên chương trình

Dùng phím mũi tên chọn các ký tự chữ cái, ấn phím mềm để lựa chọn dữ liệu

Nhập các chữ số từ các phím số bên ngoài

Để kết thúc ấn INPUT

lap-trinh-uon-tu-dong13

lap-trinh-uon-tu-dong14

5. Nhập các dữ liệu uốn: L, D, FP, LS, L D và F (Sau mỗi dữ liệu ấn: “INPUT”)

lap-trinh-uon-tu-dong15

6. Ấn DONE (F3)

Màn hình xuất hiện:

DATA IS COMPLETED: Dữ liệu đã nhập xong

DATA IS WRONG: Dữ liệu nhập sai, kiểm tra lại

7. ẤN SUB DATA

lap-trinh-uon-tu-dong16

–    Tính toán áp lực chính xác theo chiều dài chày

–    Đặt:    Max.T < Plimit   của chày

lap-trinh-uon-tu-dong17

8. Ấn Return

lap-trinh-uon-tu-dong18

9. Ấn Auto

lap-trinh-uon-tu-dong19

10. Điều chỉnh D

Ấn PLAYBACK

lap-trinh-uon-tu-dong20

–   Ấn START

–   Ấn bàn đạp

–   Quay vô lăng

lap-trinh-uon-tu-dong21

–   Ấn D SET hoặc ALL SET

+ D SET: Thay đổi cho một bước lựa chọn

+ ALL SET: Thay đổi cho tất cả các bước trong chương trình

lap-trinh-uon-tu-dong22

Ấn phím mềm RETURN

lap-trinh-uon-tu-dong23

Uốn thử để nhận được chính xác kích thước D

*    Chú ý: Nếu đã có chính xác kích thước D thì không cần bước này.

11. Ấn START

lap-trinh-uon-tu-dong24

Chú ý:  Trong quá trình uốn, có thể sử dụng “PLAY BACK” để điều chỉnh kích thước D cho bất cứ bước nào (nhưng trước đó phải ấn STOP).

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật