Home CNC Uốn CNC 6.2 Bài Tập Thực Hành Uốn Cơ Bản – Máy Uốn NC

6.2 Bài Tập Thực Hành Uốn Cơ Bản – Máy Uốn NC

98
0

Bài 7- Uốn Móc Có Vành

thuc-hanh-uon-co-ban2

♦    Tính kích thước phôi (theo kích thước ngoài)

L = (12 + 15 + 20 + 60) – (3 X 2 X 0,95) = 101,3 mm

 

♦   Sơ đồ uốn.

thuc-hanh-uon-co-ban3

 

Bài 8- Uốn Rãnh Lệch

thuc-hanh-uon-co-ban4

 

♦    Tính kích thước phôi (theo kích thước ngoài)

L = (15 + 55 + 15 + 60) – (3 X 2 X 0.95) – 139.3 mm

♦    Sơ đồ uốn

thuc-hanh-uon-co-ban5

Bài 9- Uốn Hình Mũ

thuc-hanh-uon-co-ban6

♦    Tính kích thước phôi (Theo kích thước ngoài)
L = (4 X 20) + (3 X 55) – {6 X 2 X 0,95)

L = 233.6 mm

♦   Sơ đồ uốn

thuc-hanh-uon-co-ban7

 

Bài 10 – Uốn Góc Hỗn Hợp

thuc-hanh-uon-co-ban8

 

♦    Tính kích thước phôi (theo kích thước ngoài)

Tra bảng uốn góc 90º có α = 0,95

Theo thực nghiệm góc 135º có α1 ∼0,32

L = (10+ 15 + 18 + 60)-(3 x 2 x 0,95) + (45 + 12)-(2 X 2 X 0.32)

L ∼153 mm

♦    Sơ đồ uốn

thuc-hanh-uon-co-ban9

Bài – 11 Uốn Cung Tròn

thuc-hanh-uon-co-ban10

Chiều dài phôi L – 150 mm

Dừng chức năng lặp lại bước (REPEAT   FUNCTION) cho hai bước 1 và 2

Khi uốn cung tròn có thể thay đổi lại khoảng cách các bước (PITCH) dịch chuyển của cữ chặn

Bài 12 – Uốn Z Với Chiều Rộng Mép Uốn Lớn

Trường hợp 1: Có thể xoay đầu vật uốn.

thuc-hanh-uon-co-ban11

♦  Tính kích thước phôi (theo kích thước ngoài): tự tính toán

♦ Sơ đồ uốn

thuc-hanh-uon-co-ban12

Trường hợp 2: Không thể xoay trở đầu vật uốn, dùng cách uốn sơ bộ 2 lần và uốn theo vạch dấu.

thuc-hanh-uon-co-ban13

♦    Tính kích thước phôi (theo kích thước ngoài): tự tính toán

♦    Thứ tự uốn

thuc-hanh-uon-co-ban14

♦ Sơ đồ uốn

thuc-hanh-uon-co-ban15

 

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật