Home CNC Ảnh hưởng của mật độ hạt mài đến độ nhám bề mặt

Ảnh hưởng của mật độ hạt mài đến độ nhám bề mặt

150
0

1- độ nhám của bề mặt trước khi gia cồng

2- độ nhám cua bề mặt sau khi gia công

L = 100 mm; độ hạt là 270; Pc=Pe =3,5 kg/cm2; a = 45°; thời gian gia công 80 giây

.

rbb1

 

Ảnh hưởng của góc phun :

Khi góc a thay đổi thì lượng kim loại được bóc tách cũng thay đổi (hình 2.55).

Ta thấy : Khi góc phun a tăng trong trường hợp gia công 40X (hình 2.55a) thì lượng kim loại (Mgram) được bóc tách tăng lênvà đạt giá trị cực đại với a = 45°. Khi gia công thép 20 bằng các hạt mài có độ hạt khác nhau (hình 2.55b) lượng kim loại được bóc tách trong một đơn vị thời gian (gram/phút) đạt giá trị cực đại với góc phun a = 40°.

Khi tăng góc phun a tới 90° lượng kim loại được bóc tách giảm.

Độ hạt của mài màu cũng ảnh hưởng đến dạng của đường cong, cụ thể là khi kích thước của hạt tăng (độ hạt 36) thì đường cong phụ thuộc giữa lượng kim loại được bóc tách vàgóc phun a = 30° 45° sự thay đổi của lượng kim loại được bóc tách không đáng kể.

Vì vậy, khi gia công có thể bỏ qua sự biến động chút ít của góc phun tôi ưu.

Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với trường hợp gia công các bề mặt cong phức tạp.

 

rbb2

Ảnh hưởng của khoảng cách phun :

rbb3

Sơ đồ hình 2.56a cho thấy lượng kim loại được bóc tách đạt giá trị cực đại khi khoảng cách phun L = 80 mm. Còn trong trường hợp trên hình 2.56b lượng kim loại bóc tách đạt giá trị lớn nhất ứng với khoảng cách phun L = 70 mm.

 

rbb4

rbb5rbb6

Để xác định ảnh hưởng của khí nén Pe (để đưa dung dịch hạt mài tới thiết bị phun) và pe (để phun dung dịch hạt mài) đến lượng kim loại được bóc tách (năng suất gia công) người ta gia công thép Y9 với các áp lực khí nén khác nhau. Kết quả thực nghiệm cho thấy khi tăng áp xuất khí nén, lượng kim loại được bóc tách tăng (hình 2.57a). Đặc tính này cũng được khẳng định khi gia công với các hạt mài có độ hạt khác nhau (hình 2.58b).

Áp lực khí nén cũng có ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt, cụ thể là khi tăng áp lực khí nén thì độ nhám bề mặt tăng gần như theo quy luật tuyến tính.

rbb7

Hình 2.57 :

Ảnh hưởng của áp lực khí nén đến lượng kim loại được

bóc tách.

a)    với K0 = 1:4; độ hạt 100 ; L = 9Omni; a= 37°

b)    với L = 100 mm; a = 45°; K = 1:5; thời gian gia công là

80 giây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here