Home CNC Các lệnh bù trên máy tiện

Các lệnh bù trên máy tiện

202
0

Ngay từ đầu, hệ tọa độ làm việc chỉ được thiết kế cho các trung tâm gia công CNC, sau đó mới được áp dụng cho các máy tiện CNC. Sự vận hành, cả logic và thực tế, trên máy tiện là đồng nhất với trung tâm gia công. Sử dụng sự bù chi tiết trên máy tiện CNC cho phép loại bỏ lệnh G50 hoặc G92, sự gá lắp gia công tiện CNC trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Các kiểu bù

Khác biệt chính trong ứng dụng bù chi tiết trên máy tiện là hầu như chỉ cần một sự bù chi tiết. Hai sự bù chi tiết là có thể, ba sự bù trở lên chỉ dùng cho các gá lắp phức tạp và đặc biệt. Từ G54 đến G59 đều khả dụng trên các máy tiện CNC hiện đại và thường bỏ qua sự lựa chọn bù chi tiết trong chương trình, trừ khi sử dụng từ hai lệnh bù chi tiết trở lên. Điều đó có nghĩa là về nguyên tắc nhà lập trình chỉ phụ thuộc vào xác lập mặc định G54.

Hai tính năng bù đặc biệt trên các hệ thống điều khiển hiện đại là bù Geometry (hình học) và bù Wear (mòn dao), trên cùng màn hình hiển thị hoặc trên các màn hình riêng rẽ, tùy theo kiểu loại của bộ điều khiển.

BÙ hình học

Bù hình học (Geometry Offset) là tương đương với bù chi tiết (work offset) trên các bộ điều khiển phay. Lệnh bù này biểu thị khoảng cách từ điểm quy chiều dao cắt đến Zero chương trình, được đo từ Zero máy dọc theo trục đã chọn. Nói chung, trên máy tiện với hộc chứa dao phía trên đường tâm trục chính, bù hình học cho cả trục X và trục Z sẽ là giá trị âm. Hình 17.9 minh họa các giá trị bù hình học cho mũi khoa, dao tiện và dao doa (T01, T02, T03).

GEOMETRY OFFSET

X OFFSET Z OFFSET RADIUS TIP
01 -8.6330 -2.3630 0.0000 0
02 -8.6470 -6.6780 0.0469 3
03 -9.0720 -2.4950 0.0313 2
04 0.0000 0.0000 0.0000 0
05 0.0000 0.0000 0.0000 0

 

Hình 17.9. Mục nhập dữ liệu bù Hình Học dao tiện

Bù mòn dao

Bù mòn dao cũng được dùng trên các bộ điều khiển phay, nhưng chỉ có bù chiều dài dao và bù bán kính dao, không có bù hệ tọa độ làm việc (bù chi tiết).

Trên các máy tiện CNC, công dụng của bù mòn dao hoàn toàn như trên trung tâm gia công. Điều này bù nho sự mòn dụng cụ cắt và được, dùng để tinh chỉnh bù hình học. về nguyên tắc, sau khi xác lập bù hình học cho dụng cụ cắt, xác lập đó phải không thay đổi. Các điều chỉnh và tinh chỉnh kích thước thực của chi tiết chỉ được thực hiện với sự bù mòn dao.

WEAR OFFSET

X OFFSET Z OFFSET RADIUS TIP
01 0.0000 0.0000 0.0000 0
02 -0.0060 0.0000 0.0469 3
03 0.0000 0.0040 0.0313 2
04 0.0000 0.0000 0.0000 0
05 0.0000 0.0000 0.0000 0

 

Hình 17.10. Mục nhập dữ liệu bù MÒN dao tiện.

Hình 17.10 minh họa một số mục nhập thông dụng trong bộ ghi bù mòn dao. Các xác lập chỉ số mũi dao và bán kính dao xuất hiện trong cả hai hiển thị và sự hiển thị trên hai màn hình là tự động sau khi nhập giá trị bù. Bán kính mũi dao và chỉ số định hướng đỉnh dao là đặc trưng đốì với các bộ điều khiển tiện CNC.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here