Home CNC Chuyển động tiếp cận của dụng cụ cắt

Chuyển động tiếp cận của dụng cụ cắt

195
0

Xác lập Cấu hình bù dạng hình học (các giá trị G50) trên máy tiện CNC thường có giá trị X tương đôi lớn và Z tương đối nhỏ. Ví dụ, bù hình học đối với dao có thể là X-11.8 Z-1.0 (hoặc G50 X1 1.8 Z1.0). Vị trí này biểu thị vị trí thay dao thích hợp có thế áp dụng cho mũi khoan. Điều đó có nghĩa là gì đối với chuyển động dụng cụ cắt trong nguyên công khoan?

Điều này có nghĩa là chuyển động nhanh sẽ hoàn tất chuyển động trục Z trước khi hoàn tất chuyển động trục X. Kết quả là chuyển động dao rất gần bề mặt chi tiết:

N36 T0200 M42

N37 G97 S7 00 M03

N38 G00 X0 Z0.1 T0202 M08

N39

Để tránh khả năng xảy ra va chạm trong khi dao tiến đến chi tiết, bạn hãy dùng một trong các phương pháp dưới đây:

  • Dịch chuyển trục X đến đường tâm trước, tiếp theo là trục Z, trực tiếp đến vị trí bắt đầu khoan.
  • Dịch chuyển trục Z trước đến khoảng trống, trục X đến đường tâm, sau đó hoàn tất chuyển động trục X đến vị trí bắt đầu khoan.

Phương pháp thứ nhất có thể chỉ có tính thực tiễn trong những trường hợp khi khu vực chuyển động dao hoàn toàn trông và không có các chướng ngại trên đường đi. Phương pháp thứ hai, có lẽ thông dụng nhất trong lập trình, sẽ dịch chuyển trước trục Z đến gần (nhưng không quá gần) chi tiết, chẳng hạn .50 inch phía trước (Z0.5). Chuyển động kế tiếp là chuyển động trục X – trực tiếp đến đường tâm (X0). Tại điểm này, dụng cụ cắt (chẳng hạn mũi khoan) ở cách xa mặt trục Z. Chuyển động tiếp cận cuối cùng và là vị trí bắt đầu trục Z; gần mặt chi tiết hơn, nơi nguyên công khoan bắt đầu. Phương pháp này loại bỏ (hoặc ít nhất là giám) khả năng xảy ra va chạm với các chướng ngại (nếu có) trên đường đi. Các chướng ngại có thể là ụ động, đồ gá, tấm mặt… Ví dụ về phương pháp lập trình quỹ đạo dạo này là ví dụ đã nêu ở phần trên với vài chỉnh sửa:

N37 G97 S700 M03

N38 G00 X0 Z0.5 T0202 M08

N39 Z0.1

N40 …

Phương pháp lập trình này chia sự tiếp cận dao dọc theo trục Z thành hai vị trí dao — một là ở khoảng trống an toàn đế tiếp cận, thứ hai là vị trí an toàn để bắt đầu khoan. Có thể có thay đổi nhỏ đốì với chuyển động này-sự tiếp cận trục Z cuối cùng sẽ theo tốc độ cắt thay vì tốc độ chuyển động nhanh:

N36 T0200 M42

N37 G97 S700 M03

N38 G00 X0 Z0.5 T0202 M08

N39 G01 Z0.1 F0.05

N40 …

Đốì với chuyển động tiếp cận cuối cùng, chuyển động trục Z được đổi thành chuyển động tuyến tính với tốc độ cắt tương đốì cao .050 in/rev (1.25 mm/rev). Sự vượt qua tốc độ cắt có thể được sử dụng để gá lắp, để điều khiển tốc độ ăn dao. Trong sản xuất thực tiễn, hầu như không bị tổn thất về thời gian chu kỳ.

Chuyển dộng dao trở về

Các nguyên tắc logic của chuyển động trong không gian áp dụng cho sự tiếp cận dao, cũng đúng cho chuyển động dao trở về. Bạn cần nhớ, chuyển động thứ nhất rời khỏi lỗ phải luôn luôn theo trục Z:

N40 G01 Z-0.8563 F0.007 N41 G00 Z0.1

Trong block N40, xảy ra chuyển động cắt thực của mũi khoan. Khi cắt gọt hoàn tất, block N41 được thực thi. Mũi khoan lùi nhanh ra khỏi lỗ đến vị trí khởi động ban đầu (Z0.1). Tuy không nhất thiết phải lùi mũi khoan về đúng vị trí đó, nhưng sự lập trình sẽ ổn định hơn.

Sau khi dụng cụ cắt ra khỏi lỗ một cách an toàn, cần trở về vị trí thay dao. Có hai phương pháp:

  • Chuyển động đồng thời cả hai trục.
  • Lần lượt chuyển động theo từng trục.

Chuyển động đồng thời cả hai trục X và Y không gây ra vấn đề như khi dao tiếp cận chi tiết gia công. Trục Z sẽ hoàn tất chuyển động trước, ra xa bề mặt chi tiết. Ngoài ra cũng không xảy ra va chạm khi chuyển động trở về nếu dao dã đến gần chi tiết một cách thành công và sự lập trình là ổn định.25.23.1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here