Home CNC Danh mục kiểm tra tarô ren

Danh mục kiểm tra tarô ren

156
0

Khi lập trình nguyên công tàrô ren, cần bảo đảm dữ liệu chương trình phản ánh các điều kiện gia công thực tế. Chúng có thể khác nhau giữa các chế độ gá lắp, nhưng đa số đều như nhau đối với nguyên công tarô ren bất kỳ trên kiểu máy CNC bất kỳ. Dưới đây là danh mục tóm tắt các yếu tổ’ có quan hệ trực tiếp với các nguyên công tarô ren trong lập trình CNC.

 • Mép cắt tarô (sắc và được mài chuẩn xác).
 • Thiết kế mũi tarô (phù hợp với lỗ dược tarô ren).
 • Sự thẳng hàng mũi tarô (thẳng hàng với lỗ được tarô).
 • Tốc dộ trục chính lắp tarô(phù hợp với các điều kiện cắt gọt).
 • Tốc độ tarô ren (theo quan hệ với bước ren tarô và tốc độ trục chính của máy).
 • Gá lắp chi tiết (bảo đảm độ cứng vững cao).
 • Lỗ khoan phải được gia công trước một cách chính xác (cỡ mũi khoan lỗ để tarô ren là rất quan trọng).
 • Khoảng hở từ vị trí bắt đầu tarô (đủ để tăng tốc độ quay mũi tarô).
 • Lựa chọn chất làm nguội.
 • Khoảng hở dưới đáy lỗ(phải bảo đảm chiều sâu phần ren).
 • Điều chỉnh moment quay của cán tarô (dễ cắt gọt).
 • Tính toàn vẹn của chương trình (không có lỗi).

Nhiều thiết kế cán tarô có các yêu cầu riêng, có thể có hoặc không ảnh hưởng đến phương pháp lập trình.

Với các máy CNC hiện đại, phương pháp tarô chặt ngày càng phổ biến. Hầu như không cần cán tarô đặc biệt, chẳng hạn cán dao phay mặt đầu kiểu kéo-nén hoặc mâm cặp đặc biệt, do đó tiết kiệm chi phí cán tarô. Tuy nhiền, máy CNC và hệ điều khiển phải hỗ trợ tính năng tarô chặt. Để lập trình tarô chặt, cần sử dụng mã M đặc biệt, ghi rõ trong tài liệu kèm theo máy.

Chế độ ta rô chặt phải dược máy CNC hỗ trợ để sử dụng trong chương trình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here