Home CNC GIA CÔNG Lỗ TRÊN MÁY TIỆN

GIA CÔNG Lỗ TRÊN MÁY TIỆN

214
0

Gia công lỗ với dao một lưỡi cắt trên máy tiện CNC nói chung không thông dụng bằng trên trung tâm gia công CNC. Thứ nhất, số lỗ có thể khoan hoặc tarô trong một nguyên công trên máy tiện chỉ là một lỗ/chi tiết, còn số lỗ trên máy phay, có thể hàng chục, trăm, hoặc hàng ngàn. Thứ hai, doa (tiện trong) trên máy tiện là gia công biên dạng, khác với doa, trên máy phay, là gia công điểm – điểm.

Mọi nguyên công gia công điểm – điểm trên máy tiện CNC chí giới hạn theo các nguyên công có thể được thực hiện với dụng cụ cắt định vị ở đường tâm trục chính. Nói chung, các nguyên công này bao gồm khoan tâm, khoan tiêu chuẩn, chuốt và tarô ren. Nhiều kiểu dụng cụ cắt có thể được sử dụng, ví dụ dao phay mặt đầu cắt tâm có thể được dùng để gia công lỗ chính xác. ơ mức độ thấp hơn, các nguyên công khác, chắng hạn dao lả miệng, khoét miệng, có thể được dùng để gia công lỗ hoặc lỗ cụt đáy phăng. Dụng cụ đánh bóng mặt trong có thể được dùng để gia công lỗ chính xác. ơ mức độ thấp hơn, các nguyên công khác, chẵng hạn khoét lỗ, có thể lập trình theo đường tâm máy tiện, với dụng cụ điểm – điểm, thay vì dụng cụ gia công biên dạng. Mọi nguyên công thuộc nhóm này có một điểm chung – chúng đều được dùng ở đường tâm trục chính và được lập trình với vị trí X là X0 trong block chương trình.

Tốc độ trục chính của mọi nguyên công theo đường tâm trên máy tiện CNC phải được lập trình theo số vòng quay thực/phút (r/min), không theo chế độ tốc độ bề mặt không đổi (CSS). Vì lý do đó, cần dùng lệnh G97, ví dụ:

G97 S575 M03

sẽ bảo đám tốc độ 575 r/min với chiều quay trục chính bình thường.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chế độ css được dùng với lệnh G96 thay vì G97? Hệ thống CNC sẽ sử dụng thông tin đã cho, địa chỉ tốc độ trục chính s, trong chương trình (được cho theo chu ví hoặc bề mặt — tốc độ/phút, ví dụ ft/mill thống sẽ tính toán tốc độ trục chính yêu cầu theo r/min để máy dụng cụ có thể sử dụng.

Sự tính toán này dựa trên công thức toán học tiêu chuẩn liên hệ với đường kính của chi tiết. Nếu đường kính này là Zero – chính xác là đường tâm trục chính – số vòng quay trục chính sẽ luồn luôn là r/min cao nhất khả dụng trong khoảng tốc độ trục chính được chọn hiện hành. Tính toán này là ngoại lệ đối với công thức tính toán r/min tiêu chuẩn, trong đó tốc độ trục chính tại đường tâm (đường kính Zero) là Zero – 0 r/min

Ví dụ, nếu tốc độ chu ví (bề mặt) đối với vật liệu đã cho là 450 ft/min, giá trị r/min tại 03 inch (X 3.0) sẽ xấp xỉ:

s = (450 x 3.82) 13 = 573 r/min

Nếu tốc độ 450 ft/min được áp dụng cho đường kính zero (X0 trong chương trình), công thức không thay đổi nhưng kết quả sẽ là:

s = (450 x 3.82)/0 = 0 r/min    (lỗi)

Tốc độ trục chính không thể là vô hạn (), do thiết kế của hệ điều khiển, tốc độ này sẽ đạt giá trị r Ịmin cực đại trong khoảng tốc độ hiện hành, ơ đây, bạn cần rất cẩn thận, bảo đảm mọi nguyên công theo đường tâm trên máy tiện CNC luôn luôn được thực hiện trong chế độ G97 (r/min) mà không trong chế độ G96 (CSS).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here