Home Cơ điện tử Kích thước hiệu chỉnh ở dao tiện

Kích thước hiệu chỉnh ở dao tiện

203
0

krr1

(Hình 3):

Độ lệch chiểu dài dao Q theo trục X (Trị số hiệu chỉnh theo trục X của đẩu mũi dao so với điểm chuẩn của giá đỡ dụng cụ).

Chiểu dài dao L hiệu chỉnh theo trục z (Sai biệt tọa độ theo trục z của đầu mũi dao so với điểm chuẩn tọa độ).

Bán kính cắt r.

Vị trí điểm cắt p của dụng cụ dựa trên tâm điểm bán kính cắt M.

Vì việc khảo sát dụng cụ tiện xảy ra ở hướng X và z tiếp tuyến với bán kính cắt, điểm cắt p của dụng cụ là điểm chuẩn cho điểu khiển. Nhưng điểm cắt p chỉ tác động thêm chuyển động song song với trục, ở những dịch chuyển theo hướng khác sẽ có những điểm cắt tác động dẫn đến sai lệch kích thước. Để tránh những việc này, hệ điểu khiển cẩn phải có độ lớn của bán kính cắt và vị trí điểm cắt của dụng cụ (Hình 4). Việc này được thể hiện qua chi số theo hình 4.

krr2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here