Home Cơ điện tử Tiện rãnh

Tiện rãnh

173
0

kg1

Khi rãnh được tiện với những độ nghiêng và bán kính, cả hai góc cắt của dao tiện chích rãnh được đưa vào sử dụng (Hình 5). Để tránh làm sai lạc biên dạng, người ta ứng dụng phương pháp BBKDC. Dao tiện chích rãnh T09 với bể rộng b được đo tại cả hai góc cắt và nhận được một số hiệu chỉnh khác cho vị trí điểm cắt A3 so với vị trí điểm cắt A4. Sau khi đặt dao tiện chích rãnh T0909 vào cho ra trước tiên một rãnh sâu ở giữa rãnh. Sau khi đi lùi và điểu chỉnh dao cắt đến điểm xuất phát S1 thì biên dạng trái được tiện với T0909 và kích hoạt BBKDC G41. Sau khi chuyển đổi qua T0910 (cùng một trạm đài dao xoay nhưng sổ hiệu chỉnh khác) thì biên dạng phải sẽ được tiện từ điểm xuất phát S2 với lệnh kích hoạt BBKDC G42.

Thí dụ về chương trình cho một chi tiết tiện

Trước khi tạo chương trình tiện khớp nối có ren (Hình 1) thì đầu tiên phải chọn lựa dụng cụ (Bảng 1) và thiết lập bảng chuẩn bị số liệu cắt (Bảng 2). Trừ những lệnh điều khiển riêng biệt của hệ điều khiển, việc lập trình trong thí dụ này được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ nghệĐức (DIN). Chương trình của một hệ điều khiển công nghiệp được trình bày (Bảng 3) và việc lập trình theo PAL (Bảng 1, trang 544).

kg2 kg3 kg4 kg5

1) PAL: lập trình theo PAL (Priifungs- Aufgaben und Lehrmittelentwicklungsstelle), ngôn ngữ lập trình cho huấn luyện CNC của Cơ Quan Phát Triển Phương Tiện Giảng Dạy, Sát Hạch và Làm Bài Tập (Đức)

kg6 kg7

 

1) PAL: Priifungs- Aufgaben und Lehrmittelentwicklungsstelle, ngôn ngữ lập trình cho huấn luyện CNC

 

kg8 kg9

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here