Home Gia công • Sản xuất thông thường và sản xuất linh hoạt được tự động...

• Sản xuất thông thường và sản xuất linh hoạt được tự động hóa

345
0

Trong sản xuất thông thường con người tham gia trực tiếp đến việc thực hiện các hoạt động bao gồm gia công, điều khiển và kiểm tra (Bảng 1). Nhiều nhiệm vụ này được máy tính đảm nhận trong sản xuất tự động linh hoạt, cung cấp thông tin nhanh giữa tất cả thiết bị sản xuất được nối mạng, ở đây công nhân lành nghề có nhiệm vụ chủ yếu là theo dõi.

sxuat1 sxuat2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here