Home Gia công
403
0
  • Nhiệm vụ và các loại

Các bộ phận máy như bộ ly hợp và bánh xe răng phải được ghép với trục mà mômen xoắn có thể được truyền đi. Các mômen xoắn có thể được truyền đi bằng kết nối dạng khớp, kết nối dạng khớp có tải trước, kết nối dạng lực hay kết nối bằng vật liệu (Trang 206, Bảng 1).

Các kết nối trục – đùm truyền các mômen xoắn.

  • Kết nối dạng khớp (Kết nối chặt)

Kết nối với then bằng trượt là kết nối kéo theo đơn thuần. Các mặt bên song song của then nằm trong các rãnh của trục và đùm (Hình 1). Giữa mặt trên của then và mặt dưới của ổ trục là độ hở. Đối với các tải trọng va đập kết nối này không thích hợp, bởi vì then và bể mặt chính và phụ của các rãnh bị biến dạng do đó có thể bị phá hủy. Đối với loại bánh răng phải đẩy trượt trên một trục khi sang số, then sẽ được lắp trượt với rãnh của đùm bằng dung sai tương ứng

then1 then2 then3 then4 then5 then6

  • Vòng hãm
  • Vòng chặn
  • Vòng hãm với tai
  • Đai ốc xẻ rãnh 1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here