Home CNC An toàn và dwell

An toàn và dwell

223
0

Bạn cần luôn luôn chú ý khi sử dụng chương trình có thời lượng dwell dài, đặc biệt đối với mục đích bảo trì hoặc kiểm tra sau khi sửa chữa. Không được để máy CNC chạy nếu không có sự canh chừng. Nếu cần thời gian dài để kiểm tra cần có các ký hiệu hoặc bảng cảnh báo đặt ở gần máy để tránh tình huống không an toàn, thậm chí phải có người giám sát bên cạnh.

Về nguyên tắc, hàm dwell không được phép lập trình chỉ để người vận hành máy có thời gian thực hiện thao tác bằng tay trong khi xử lý chương trình. Các thao tác bằng tay chẳng hạn đánh bóng, giũa, khử ba vía, đảo ngược chi tiết, thay dao, loại bỏ phoi, bôi trơn, kiếm tra,… phải luôn luôn thực hiện, nếu thực sự cần thiết trong khi thực thi chương trình, trong chương trình vận hành bằng tay, không được phép thực thi với sự điều khiển, chương trình.

Không được dùng dwell để thực hiện các thao tác bằng tay trên máy CNC

CHU KỲ CỐ ĐỊNH VÀ DWELL

Chương 24 sẽ trình bày chi tiết về chu kỳ cố định trên máy khoan CNC và trung tâm gia công. Trong phần này chỉ nêu các vấn đề về dwell và chu kỳ cố định.

Một số chu kỳ cố định có thể được lập trình với dwell:

  • Nói chung, các chu kỳ G76, G82, G88, G89
  • Các chu kỳ G74 và G84 phải có xác lập tham số.

Địa chỉ dwell trong chu kỳ cố định luôn luôn là P để tránh trùng với địa chỉ X trong một block. Địa chỉ U và lệnh G04 không được lập trình trong chu kỳ cố định, hàm dwell được “thiết lập” trong mọi chu kỳ cố’ định cho phép thạm số dwell (về kỹ thuật, hầu như tất cả các chu kỳ đều cho phép điêu đó). Các nguyên tắc tính toán thời lượng dwell cho chu kỳ cố định hoàn toàn như các ứng dụng gia công khác.

Ví dụ

N9 G82 XI.2 Y0.6 R0.2 Z-0.7 P300 F12.0

Trong ví dụ này, dwell là 300 mili giây (0.3 giây) được xác định theo địa chỉ p. Dwell này sẽ có hiệu lực khi hoàn tất chuyển động dọc theo trục Z (chuyển động cắt thực sự), nhưng trước chuyển động nhanh trả dao trở về.

Nếu G04 được lập trình theo block riêng rẽ trong chu kỳ cố định, chẳng hạn giữa block 82 và block 80, không có chu kỳ nào được thực thi trong block đó và giá trị P trong định nghĩa chu kỳ cố định không được cập nhật. Trên các bộ điều khiển hiện đại, xác lập tham số hệ thống sẽ cho phép hoặc không cho phép ứng dụng này. Nếu sử dụng phương pháp đó, lệnh G04 p.. sẽ có hiệu lực trước chuyển động chạy dao nhanh từ vị trí vừa hoàn tất. Hàm dwell luôn luôn thực thi trong khi dao ở ngoài lỗ gia công, trong khu vực trông. Tính năng này ít được yêu cầu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here