Home CNC LỆNH tạm dừng chương trình DWELL

LỆNH tạm dừng chương trình DWELL

174
0

Dwell được hiểu là sự tạm dừng trong chương trình, đây là sự tạm dừng có chủ ý trong khi xử lý chương trình. Trong khoảng thời gian đó – được chuyên biệt trong chương trình – mọi chuyển động trục đều dừng lại, mọi hàm và lệnh chương trình đều không bị tác động. Sau thời lượng đó, hệ điều khiển khôi phục sự xử lý chương trình với block kế tiếp block chứa lệnh dwell (tạm dừng)

ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH

Lập trình dwell là rất dễ dàng và có thể rất hữu ích trong hai nhóm ứng dụng chính:

  • Trong khi cắt gọt thực sự, khi dao tiếp xúc với phôi.
  • Để thao tác các phụ tùng trên máy, khi không cắt gọt.

Mồi ứng dụng đều rất quan trọng đôi với nhà lập trình, nhưng hai ứng dụng này không được sử dụng đồng thời.

Ứng dụng khi cắt gọt

Khi Cắt gọt, dao tiếp xúc với chi tiết gia công. Sự tạm dừng (dwell) có thế được áp dụng trong khi cắt gọt vì nhiều lý do. Nếu trục chính quay, sự quay đó là rất quan trọng.

Trong thực tiễn, ứng dụng dwell trong khi cắt gọt chủ yếu để làm gãy phôi cắt, chẳng hạn khi khoan lỗ, doa ngược, cắt rãnh, hoặc cắt đứt. Dwell còn có thể được dùng khi tiện hoặc doa để loại bỏ các dấu trên chi tiết do lực đẩy của dụng cụ cắt. Lực đẩy này là do áp suất của dao trong khi cắt gọt. Trong nhiều ứng dụng khác, hàm dwell rất hữu ích để kiểm soát sự giám tốc độ cắt ở góc trong khi sử dụng tốc độ cắt nhanh, điều này có thể rất có ích trên các hệ điều khiển cũ. Trong cả hai trường hợp, lệnh dwell “buộc” nguyên công cắt gọt hoàn tất trong một số block, trước khi có thể thực thi block kế tiếp. Nhà lập trình vẫn có thể cung cấp chính xác thời lượng tạm dừng. Thời lượng này phải đủ, không quá ngắn cũng không quá dài.

Lệnh dwell luôn luôn hoàn tất trước khi bắt đầu thao tác kế tiếp

Ứng dụng cho các phụ tùng

Ứng dụng phố biến thứ hai của lệnh dwell là đứng sau một số hàm M. Các hàm này được dùng để điều khiển nhiều phụ tùng máy CNC, chẳng hạn bộ cấp phôi thanh, ụ động, đồ gá, cữchặn,… Thời gian tạm dừng được lập trình sẽ cho phép hoàn tất quy trình nào đó, chẳng hạn thao tác ở ụ động. Trục chính của máy có thể quay hoặc tĩnh tại trong các trường hợp đó. Do không có sự tiếp xúc giữa dao và chi tiết gia công, trục quay hay không quay dều không quan trọng.

Trên một số máy CNC, có thể cần lệnh dwell khi thay đổi tốc độ trục chính, thường là sau khi đổi số tốc độ. Điều này được dùng chủ yếu trên máy tiện CNC. Trong các trường hợp đó, hướng dẫn tốt nhất về phương pháp và thời điểm lập trình thời gian dwell là tuân theo hướng dẫn của nhà chế tạo máy CNC. Các ví dụ về sử dụng dwell cho các phụ tùng máy tiện sẽ được trình bày trong Chương 43.

LỆNH DWELLg04

Lệnh chuẩn bị chung cho dwell là G04. Tương tự các lệnh G khác, lệnh G04 độc lập sẽ không có tác dụng. Lệnh này luôn luôn được dùng với địa chỉ chuyên biệt thời lượng dwell. Các địa chỉ dùng cho lệnh dwell là X, P, hoặc U (địa chỉ U chỉ dùng trên máy tiện CNC). Thời lượng thực được chuyên biệt theo địa chỉ đã chọn là miligiây (ms) hoặc giây (s) tùy theo địa chỉ đó. Một số hệ điều khiển sử dụng địa chỉ khác cho lệnh dwell, nhưng mục đích và phương pháp lập trình không thay đổi.

Một số chu kỳ cố định trên trung tâm gia công cũng sử dụng lệnh dwell. Lệnh dwell này được lập trình cùng với dữ liệu chương trình không trong block riêng rẽ. Chỉ có các chu kỳ cố định yêu cầu thời lượng dwell mới được dùng trong cùng block đó. Đối với mọi ứng dụng khác, lệnh dwell phải được lập trình theo block độc lập, chỉ có hiệu lực đối với block đó và không chuyển sang block kế tiếp. Dwell là hàm chỉ một block và không có tính chế độ. Trong khi thực thi dwell, trạng thái xử lý hiện hành của chương trình không thay đổi, nhưng thời gian chung của chu kỳ sẽ kéo dài theo thời lượng dwell.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here