Home Gia công Bán kính uốn

Bán kính uốn

1427
1

Bán kính uốn tối thiêu trong phương pháp uốn

Bán kính uốn được hiểu là bán kính trong của phẩn uốn sau khi uốn. Để tránh nút và thay đổi tiết diện thì bán kính không được nhỏ hơn bán kính tối thiểu. Trị số bán kính tối thiểu tùy thuộc vào vật liệu và bể dày của tấm (Bảng 2).

rt1

Không được phép chọn bất kỳ một trị số nhỏ nào cho bán kính uốn.

Nên uốn tấm theo hướng thẳng góc với chiều cán.

Xác định bán kính uốn r, của chày và góc uốn a1 ở dụng cụ uốn

Phôi gia công bị đàn hồi một ít sau khi uốn. Vì thế phôi gia công phải được uốn cong nhiều hơn và chọn bán kính của chày nhỏ hơn bán kính của phôi sau khi gia công (Hình 2).

rt2

Bán kính của chày rì phụ thuộc vào bán kính r2 của chi tiết sau khi gia công, của bể dày chi tiết s và của hệ số đàn hổi kR (Bảng 1, trang 95).

rt5

Hệ số đàn hồi /cRđượcxác định từ thí nghiệm. Nó phụ thuộc vào vật liệu và tỷ lệ giữa bán kính uốn r2 và bể dày của tấm s.

Góc uốn trội a, được tính với thừa số đàn hồi kR nhưsau:

rt3

rt6

Trong phương pháp uốn thì chi tiết phải được uốn với độ uốn lớn hơn góc uốn do độ đàn hổi trở lại sau khi uốn.

Thí dụ: Tấm kim loại AICuMgl có bề dày s = 1,5 mm được uốn với góc a2 = 60°. Bán kính uốn r2= 3 mm.Tính các trị số sau:

Tỷlệr2:s,

Hệ số đàn hồi kR

Góc aì tại khuôn,

Bán kính r, tại khuôn.

rt8

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here