Home Gia công Bợ trục bạc trượt

Bợ trục bạc trượt

518
0

Với bợ trục bạc trượt, cổ trục quay trong một bạc lót hay ống lót (Hình 1). Các lực F mà bợ trục phải chịu tác động, tạo ra một lực ma sát Fr khi quay, lực này tác động ngược lại chiều chuyển động (Trang 384).

Để giữ được lực ma sát nhỏ và nhờ đó mômen xoắn ma sát cũng nhỏ, phải có đủ dung dịch bôi trơn giữa các bể mặt trượt.

Ta phân biệt bôi trơn thủy động và thủy tĩnh.

  • Bôi trơn thủy động

Trong bợ trục bạctrượt với bôi trơn thủy động, màng bôi trơn được sinh ra bởi chuyển động quay của cổ trục (Hình 3). Khi trục bắt đầu chạy, cổ trục và ống lót ổ trục chưa hoàn toàn cách nhau bởi màng (lớp phim) bôi trơn (Ma sát hỗn hợp). Với tốc độ tăng dầu bôi trơn cung cấp phía bên không chịu tải được cổ trục kéo vào khe bôi trơn hẹp. Áp lực tăng trong khe bôi trơn làm cho cổ trục được nâng lên và do đỏ làm giảm ma sát. Với tốc độ trượt đủ lớn, khoảng cách giữa các phần trượt đủ lớn để cổ trục nổi trên màng dầu (Ma sát lỏng).

otrc1 otrc2 otrc3 otrc4 otrc5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here