Home Cơ điện tử Bù bán kính dao cắt

Bù bán kính dao cắt

468
0

(gọi tắt BBKDC)

Trong lập trình những điểm đích X và z là nơi dụng cụ cần đến. Khi chương trình khởi động, điểm cắt p của dụng cụ trùng với tọa độ được lập trình. Những điểm trung gian được tính do hệ điểu khiển. Sai lệch biên dạng xảy ra qua bán kính cắt ở những dịch chuyển không song song với trục (Hình 1).

kđ1

Bán kính cắt càng lớn thì sai lệch biên dạng càng lớn. Sai lệch này được tránh khỏi, khi việc bù bán kính dao cắt BBKDC được kích hoạt qua điểu kiện dịch chuyển G41 hoặc G42. Hệ điểu khiển tính toán ra một quỹ đạo sao cho tâm điểm của bán kính cắt di chuyển trên đường song song có cùng một khoảng cách đều với đường biên dạng. Nhờ đó ta tránh được sai lệch biên dạng. Khi dụng cụ nằm bên phải của biên dạng theo chiểu dẫn tiến, chức năng G42 (bù bán kính dao cắt) được kích hoạt (Hình 2).

kđ2

Khi dụng cụ nằm bên trái của biên dạng theo chiểu dẫn tiến, người ta lập trình với G41. Bù bán kính dao cắt được hủy với G40.

G41 dụng cụ bên trái của biên dạng

G42 dụng cụ bên phải của biên dạng

Sau khi kích hoạt với G41 hoặc G42 thì việc bù bán kính dao cắt sẽ hiệu lực ở cuối câu lệnh có hàm chứa một dịch chuyển, ở đây dụng cụ đươc hiệu chỉnh sao cho chuyển động cắt được thực hiện đúng theo biên dạng kế tiếp. Khi hiệu chỉnh với BBKDC đã được kích hoạt phải lưu ý là trị số lập trình trên trục X và z của điểm hiệu chỉnh phải đủ lớn để có một khoảng cách an toàn I (Hình 3).

kđ3

Khi hiệu chỉnh với BBKDC đã được kích hoạt, vị trí hiệu chỉnh của dụng cụ phải nằm cách cạnh của chi tiết phải chạy đến một khoảng cách bằng bán kính dao cắt và khoảng cách an toàn /.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here