Home CNC Bù chi tiết ngoài

Bù chi tiết ngoài

416
0

Khi quan sát kỹ màn hình bù chi tiết bạn sẽ thấy một sự bù chi tiết đặc biệt ứng với một trong các ký hiệu dưới đây:

00 (EXT)

00 (COM)

Hai số Zero – 00 – cho biết sự bù này không phải là một trong 6 lệnh bù tiêu chuẩn G54 đến G59. Các lệnh bù này được ghi theo số từ 01 đến 06. Ký hiệu 00 còn cho biết đây không phải là sự bù lập trình được, ít nhất là không sử dụng các phương pháp lập trình CNC tiêu chuẩn. Tùy chọn Fanuc Macro B cho phép lập trình sự bù liêu trên.

Viết tắt EXT là từ External (ngoài) và COM là từ ComM0n (chung). Bộ điều khiển có thể có một trong hai kí hiệu đónhưng không có cả hai. COM được ghi trên các bộ điều khiển cũ, còn EXT trên các bộ điều khiển hiện đại hơn. Lý do? Với sự bùng nổ thị trường máy tính cá nhân, viết tắt COM trở thành viết tắt chuẩn của Communication (truyền thông). Bộ điều khiển Fanuc hỗ trợ nhiều phương pháp truyền thông, kể cả nối kết với máy tính cá nhân, do đó COM được thay bằng EXT để tránh nhầm lẫn.

Hai ký hiệu này là như nhau, cả về công dụng và sự bù. Trên màn hiển thị sự bù đặc biệt này thường ở trước hoặc trên lệnh bù G54 (Hình 17.8).

17.8

. Hình 17.8. Ví dụ về hiển thị bù chi tiết EXT

Sự khác biệt chính giữa sự bù chi tiết EXT và COM là chúng không lập trình được với mã G bất kỳ. Xác lập của sự bù này thường là Zero cho tất cả các trục. Xác lập khác Zero sẽ kích hoạt sự bù chi tiết này theo cách thức rất quan trọng,

Xác lập bất kỳ của sự bù chi tiết EXT luôn luôn tác động đến mọi xác lập bù được dùng trong chương trình CNC

Cả sáu lệnh bù chi tiết tiêu chuẩn, và mọi lệnh bù bổ sung, đều bị tác động từ các giá trị xác lập trong sự bù ngoài, dựa trên xác lập của từng true. Do M0i hệ tọa độ lập trình đều bi ảnh hưởng, sự bù đặc biệt này dược gọi là ComM0n Work Offset hoặc, External Work Offset.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here