Home CNC Bù chiều dài dao trên trung tâm gia công ngang

Bù chiều dài dao trên trung tâm gia công ngang

328
0

Mọi ví dụ đã đề cập đều nhắm đến trung tâm gia công đứng. Tuy logic bù chiều dài dao được áp dụng cho trung tâm gia công bất kỳ, bất kể hướng trục Z, nhưng vẫn có các khác biệt rõ rệt trong ứng dụng thực tiễn trên trung tâm gia công ngang (Chương 45).

Trung tâm gia công ngang cho phép lập trình quỳ đạo chạy dao trên nhiều bề mặt của chi tiết. Do các mặt có khoảng cách khác nhau đến đỉnh dao (dọc theo trục Z), bù chiều dài dao cho từng mặt cũng khác nhau. Nói chung, cần lập ữình các giá trị bù chi tiết khác nhau và các giá trị bù chiều dài dao khác nhau cho từng bề mặt gia công.

Hai hình minh họa nêu rõ sự xác lập bù chiều dài dao đối với dao được xác lập trưởc trên trung tâm gia công ngang. Hình 18.15 minh họa Zero chương trình ở tâm bàn máy. Hình 18.16 minh họa Zero chương trình ờ bề mặt chi tiết.18.15

Hình 18.16. Xác lập bù chiều dài dao đối với dao được xác lập trước. Zero chương trình ở bề mặt chi18.16

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here