Home Gia công Các cơ sở của sự kết nối dán

Các cơ sở của sự kết nối dán

264
0

Tính bền lâu của kết nối dán tùy thuộc vào lực cô kết của chất dính ở các mặt ghép và lực bám ở trong màng dính (Hình 2). Một lực cố kết cao có thể đạt được khi mặt ghép sạch, khô và hơi sắn sùi (nhám). Qua quá trình biến cứng hình thành từ chất keo dán lỏng một chất nhựa rắn. Để tận dụng hết độ bển của chi tiết kim loại, chiều dài chồng lên phải bằng từ 5 đến 20 lẩn bể dày của thép lá (Hình 3).

ndan1

Khả năng tải của kết nối dán không những chỉ phụ thuộc vào độ lớn của mặt ghép, mà lại còn phụ thuộc đáng kể vào loại ứng suất. Kết nối dán nên được thực hiện sao cho lớp dán chủ yếu chịu ứng suất cắt và chỉ ở mức độ nhẹ trên tải kéo. Không cho phép ứng suất lột vì dẫn đến kết nối dễ bị xé (Hình 4). Nó phải được ngăn ngừa qua các biện pháp đặc biệt thí dụ như là viền gấp mép hay tán ri vê (đinh tán).

ndan2

Kết nối dán phải có mặt bằng lớn và không cho phép gây ứng suất lột.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here