Home Cơ điện tử Các loại tín hiệu – Dạng tín hiệu

Các loại tín hiệu – Dạng tín hiệu

749
0

Các tín hiệu do nút công tắc và cảm biến phát ra, ảnh hưởng đến quá trình điều khiển, bao gổm nhiều dạng tín hiệu khác nhau. Người ta phân biệt tín hiệu liên tục (analog), số (digital), và nhị phân (binary). Tín hiệu analog (liên tục) thay đổi liên tục với trị số đẩu vào (Hình 1).

tin hieu

Thí dụ, hành trình của bàn trượt càng lớn (trị số đầu vào) và cũng là chốt đo của đồng hổ đo, thì góc quay của kim đổng hổ đo càng lớn (trị số đẩu ra). Các đẩu đo bằng khí nén (Trang 29) hoặc cảm biến analog (Trang 469) phát tín hiệu đẩu ra loại analog.

Tín hiệu analog có thể nhận giá trị bất kỳ.

Tín hiệu số (digital/gián đoạn) được tạo thành từ một chuỗi giới hạn của các giá trị bậc (Hình 2).

tin hieu1

Thí dụ, trong máy CNC, tín hiệu số cho một đoạn đường dài 10 mm bao gôm 10 000 xung tại thước đo thủy tinh của thiết bị đo hành trình. Khi cẩn tín hiệu số, tín hiệu analog được chuyển đổi sang tín hiệu số bằng bộ chuyển đổi tín hiệu analog qua số.

Tất cả các quá trình đếm đều cung cấp tín hiệu số.

tin hieu2

Tín hiệu nhị phân chỉ nhận hai giá trị cũng là hai trạng thái (Hình 3).

Hai giá trị này có thể là 0 và 1 hoặc được mô tả như ĐÓNG và MỞ. Hai nút giới hạn

S1 và S2 (Hình 3) phát ra tín hiệu khi cam chuyển mạch vượt qua khiến động cơ dẫn tiến được dừng lại.

Đối với các phẩn tử tĩnh (công tắc) trạng thái tín hiệu được tạo ra theo cách nhảy bước khi được tác động. Sự cố có thể xảy ra ở các phần tử phát tín hiệu động (thí dụ như transistor), bởi vì tại đây không có trạng thái lật. Do dòng điện dư hoặc ứng suất dư hay điện áp dao động, có thể sinh ra tín hiệu sai. Vì thế nhà sản xuất (thí dụ của một hệ điểu khiển lôgic lập trình) sẽ định nghĩa một phạm vi cao và phạm vi thấp (Hình 1).

tin hieu3

Nếu mức tín hiệu chưa vượt ngưỡng an toàn, có thể sẽ dẫn đến sự chuyển mạch sai. Vì thế bộ phát tín hiệu được trang bị với cơ cấu khóa (đóng ngát) nhanh (Trang 507).

Tín hiệu nhị phân thể hiện đơn vị nhỏ nhất của thông tin, gọi là bit, viết tất từ binary digit.

Có thể hình dung các loại tín hiệu như các khối hình học, tín hiệu analog được coi như hòn bi, tín hiệu số là con xúc xắc (chẳng hạn trong trò chơi cá ngựa), và tín hiệu nhị phân là một đổng xu (Hình 2).

tin hieu4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here