Home Cơ điện tử Các ngôn ngữ lập trình sử dụng trong bộ điều khiển logic...

Các ngôn ngữ lập trình sử dụng trong bộ điều khiển logic lập trình

529
0

Các chương trình của bộ điểu khiển lập trình được viết dưới dạng văn bản hoặc đổ họa. ở đây người ta phân biệt các ngôn ngữ lập trình như DANH MỤC MẸNH LỆNH (AWL), sơ đồ BẬC THANG (KOP) và sơ Đồ CHỨC NĂNG (FUP), ngày nay còn được gọi là NGÔN NGỮ CẤU TRÚC CHỨC NĂNG (FBS) cũng như loại ngôn ngữ mô tả trong chuỗi trình tự giống như GRAFCET (Hình 4).

app1

Trong Hình 5, ba ngôn ngữ lập trình quan trọng nhất được trình bày qua thí dụ với một liên kết đơn giản. Danh mục mệnh lệnh bắt đầu với mệnh lệnh liên kết “U” (UND = VÀ). Sau đó những bước điều khiển cẩn thực hiện (vận hành) được xử lý theo từng dòng một.

app2

Sơ đồ bậc thang (sơ đồ công tắc) gẩn tương tự như sơ đổ điện, đặc biệt thích hợp với những người quen sử dụng với rơ le và điều khiển bằng bộ ngắt điện.Trong ngôn ngữ “Sơ Đồ Chức Năng ”, chương trình ứng dụng được mô tả bằng các ký hiệu đổ họa đã được chuẩn hóa. Những ký hiệu này là loại ký hiệu lôgic tuân theo tiêu chuẩn công nghiệp DIN EN 60617 (Bảng 1).

app3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here