Home Gia công Cải tiến

Cải tiến

321
0

Điều cơ bản để tối ưu hóa việc sử dụng hệ thống là việc đánh giá hổ sơ tài liệu, thí dụ nhưdanh sách các vụ việc sai hỏng máy.

Danh sách này được ghi lúc bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa (Hình 1).

ctien

Cụm máy có vấn để được phát hiện qua sựthu thập số liệu trong một thời gian dài.Trong thống kê của chi tiết máy, tất cả những số liệu liên quan đến bảo trì cho một trung tâm gia công được lưu trữ tập trung (Bảng 1). Việc đánh giá tất cả số liệu thu thập được trình bày bằng biểu đổ cột chỉ ra rằng thời gian ngừng máy tăng khi thay palét (Pwe) (Hình 2). Kết quả tương tự như thế cũng có ở ụ trước (Spi). Một kết luận tìm ra khác dựa theo các bộ phận rời cho thấy rằng phần lớn xích vận chuyển của thiết bị thay palét đã dẫn đến thời gian ngừng máy (Hình 3).

ctien1

Sựthu thập những dữliệu nhưthế cho lời giải thích về chiến lược bảo trì được lựa chọn hoặc về khoảng thời gian được xác định để sửa chữa.

Dữ liệu cũng còn cung cấp thông tin cơ sở cho việc quyết định sửa chữa hoặc cải tiến những điểm yếu của hệ thống.

Trong ý nghĩa của sự bảo trì, cải tiến bao gồm việc nâng cao khả năng hoạt động, thí dụ như loại trừ những điểm yếu trong hệ thống hay ở thiết bị.

Cách tác dụng để cải tiến có thể tiến hành như sau:

  • Ráp những bộ phận với độ bền cao hơn và đặc tính chịu mài mòn cao hơn. Điều này đạt được bằng sự chọn lựa vật liệu thích ứng thí dụ thép hợp kim cao hay gốm, bằng cách nhiệt luyện, thí dụ tôi lớp ngoài nhưthấm nitơ, vật liệu hỗn hợp mới hay phủ lớp.
  • Thay đổi thiết kế thích hợp cho bảo trì: làm đơn giản cho việc tháo ráp những bộ phận có nguy cơ mài mòn, cải tiến việc tiếp cận bằng cách loại đi những bao che và đậy gây khó khăn, thiết lập kế hoạch cho khả năng kiểm tra và khả năng chẩn đoán được dễ dàng trong hệ thống.
  • Thay đổi hệ thống: Những phần cơ khí, như trong chế tạo hộp số, được thay vào bằng động cơ điện trợ lực, những hệ thống điều khiển và hệ thống điều chỉnh bằng điện cơ được thay thế bằng những bộ phận điện tử thí dụ như van tỷ lệ.
  • Thay đổi sang những nhà sản xuất được chứng nhận là sản phẩm của họ thích hợp cho sự đòi hỏi cao.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here