Khi đọc bản vẽ bê tông cốt thép, trước tiên phải xem cách bốtrí cốt thép trên  hình  chiếu  chính ( hình  IV.7).  Căn  cứ vào  số hi ệu  của …

Revit Architecture  là phần mềm của hãng  Autodesk trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc. Đây là phần mềm rất mạnh cho thiết kế 3D phục vụ cho thiết kế…