Home Gia công Cấu hình các mối hàn

Cấu hình các mối hàn

279
0

Trong một thiết kế hàn những loại liên kết mối hàn, vị trí hàn và trình tự hàn được quy định đặc biệt trong các kế hoạch hàn. ở những chi tiết mà sự an toàn là quan trọng thì phải đảm bảo chúng được hàn suốt (liên tục) qua toàn bộ tiết diện. Tính phù hợp với hàn (Tính chịu hàn) của một chi tiết tùy thuộc vào khả năng hàn được của vật liệu, an toàn khi hàn của thiết kế và hàn được trong sản xuất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here