Home CNC CHỌN MỨC R

CHỌN MỨC R

357
0

Vị trí dao cắt từ đó bắt đầu cắt gọt cũng được chuyên biệt theo trục Z. Điều đó có nghĩa là block chu kỳ cố định đòi hỏi hai vị trí liên quan đến trục Z, một là điếm bắt đầu, tại đó dao bắt đầu cắt gọt, và thứ hai là điểm cuối, biểu thị chiều sâu lỗ. Các nguyên tắc lập trình cơ bản không cho phép một trục được lập trình hơn một lần trong một block. Do đó, cần có sự điều chỉnh trong thiết kế bộ điều khiển để hỗ trợ hai giá trị Z cần thiết cho chu kỳ cố định. Giải pháp đơn giản là một trong hai giá trị Z phải được thay bằng địa chỉ khác.

Do trục Z có quan hệ chặt chẽ với chiều sâu, sẽ giữ nguyên ý nghĩa này trong mọi chu kỳ. Địa chỉ thay thế được dùng cho vị trí Z của dao cắt từ đó bắt đầu áp dụng tốc độ cắt. Địa chỉ này sử dụng ký hiệu là chữ R, thường được gọi là mức R. Bạn hãy coi mức R là “chuyển động nhanh đến điểm bắt đầu” trong đó luôn luôn nhấn mạnh “chuyển động nhanh đến” và chữ “R” (Hình 24.5).

24.5

Mức R không chỉ là điểm bắt đầu tốc độ cắt, mà còn là mức Z để dụng cụ cắt lùi lại, nếu lệnh chuẩn bị G99 được lập trình. Nếu G98 được lập trình, sự lùi lại sẽ đến mức ban đầu. Ngoại lệ là chu kỳ doa ngược G87 sẽ được trình bày ở phần sau. Chu kỳ này không sử dụng chế độ lùi dao G99, chỉ dùng G98. Tuy nhiên, đôi với mọi chu kỳ, giá trị mức R cần được chọn rất cẩn thận. Các giá trị phổ biến nhất là 0.04-0.20 in (1-5 mm) trên Z0 của chi tiết. Sự gá lắp chi tiết cũng phải được xem xét, nếu cần, có thể điều chỉnh lại.

Mức R thường tăng lên khoảng 3 -4 lần đốì với các nguyên công tarô ren sử dụng chu kỳ G74 và G84 để cho phép tăng tốc độ cắt đến giá trị cực đại.

Ví dụ về lập trình mức R

N29 G90 G00 G54 X6.7 Y8.0 S850 M03

N30 G43 Z1.0 H04 M08                                (INITIAL LEVEL IS 1.0)

N31 G99 G85 R0.1 Z-1.6 F9.0                      (LEVEL IS 0.1)

N32 . . .

N45 G80

Mức ban đầu trong ví dụ này là block N30, xác lập theo Z1.0. Mức R được xác lập trong block N31 (block gọi chu kỳ) là 0.100 inch. Trong cùng block này, lệnh G99 được lập trình và không thay đổi trong suốt chu kỳ đó. Điều này có nghĩa là vị trí dao phía trên Zero chi tiết là 0.100 in khi bắt đầu và khi kết thúc chu kỳ. Khi dụng cụ cắt chuyển động từ một lỗ đến lỗ kế tiếp, sẽ chỉ chạy theo các trục XY với mức Z cao 0.100 in phía trên bề mặt chi tiết gia công.

Vị trí mức R thường thấp hơn vị trí mức ban đầu. Nếu như mức này trùng nhau, các điểm bắt đầu và kết thúc là bằng vị trí ban đầu. Mức R thường được lập trình theo giá trị tuyệt đối trong chế độ G90, nhưng có thể đổi sang chế độ số gia G91, nếu thực sự cần thiết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here