Home Gia công Chức năng, yêu cầu thiết kế, và chỉ tiêu...

Chức năng, yêu cầu thiết kế, và chỉ tiêu đánh giá trong lĩnh vực cơ khí bạn cần biết.

122
0

Nhấnmạnhtầmquantrọngtrongviệc xác địnhcẩnthậnnhucầuvàkìvọng củakháchhàngtrướckhibắt đầuthiếtkếcácthiếtbịcơkhí.Bạncóthểđềramộtsảnlượng rõràng,hoànchỉnhcácbáocáovềchứcnăng,yêucầuthiếtkếvàtiêuchuẩnđánhgiá.

Chứcnăngchỉra tạisaothiếtbị cầnđượcchếtạo,cáchsửdụng chung, các hướngdẫn địnhtínhdùngđể thựchiệncáccôngviệcnhưmangtảitrọng,chuyểnđộng,truyềncôngsuất, hoặcliênkếthai chitiếtvớinhau.

 

ss thiet ke co khi 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình1-11Cácbướccủaquá trìnhthiết kế

 

Yêucầuthiếtkếđượcnêuchitiết,thườngdùngcáchướngdẫnđịnhlượngvềhiệu suấtmongmuốn,điềukiệnmôitrườngđểthiếtbịlàmviệc,kíchthướcbaohoặckhốilượng, cácnguyênliệuvà bộphậncósẵncóthểđượcsửdụng.

 

Chỉtiêuđánhgiálànhữngchỉdẫnvềchỉtiêuchấtlượngmongmuốncủa thiếtkếgiúp chongườithiết kếtrongviệcquyết địnhphươngánthiếtkếtốiưu-phươngáncólợiíchtốiđa vànhượcđiểmlàtốithiểu.

 

Cácyếutốtrênđâycũngcóthểđượcgọilàcácthôngsốthiếtkế.

 

Tấtcảcáctiếntrìnhthiếtkếđềuđiquatrìnhtựnhưsơđồhình1-11.Bạnnênđưara mộtvàiýtưởngthiếtkếcụthể.Từđórènluyệnsựsángtạo vàđưaranhữngthiếtkếthậtsự mới.Mỗimộtýtưởngthiếtkếcầnthoảmãncácchứcnăngvàyêucầuthiếtkế. Bạnnênhoàn thiệnmộttiêuchuẩnđánhgiácácchứcnăngmongmuốn,cácưuđiểm,vànhượcđiểmcủa mỗi mộtýtưởngthiếtkế.Sauđódựatrênsựphântíchsửdụngcáctiêuchuẩnđánhgiáđểquyết địnhýtưởngthiết kếnàolàtốiưuvànênđượcthựchiện.

 

Khốicuốicùngcủasơđồthiếtkếlàthiết kếchitiết,vàmụctiêuchínhcủaquyểnsách làphầnthiếtkếchitiếtcủaquitrìnhthiếtkế tổngthể.Vấnđềquantrọngởđâylàbạnphải thấy mộtlượngcông việcđángkểđượctiếnhànhtrướcphầnthiết kếchi tiết.

 

Vídụvềchứcnăng,  yêu  cầuthiếtkế,vàchỉtiêuđánh  giá

 

Giảthiếtbạnlàngườithiếtkếhộpgiảmtốclàmộtphầncủa thiếtbị truyềncôngsuất củamộtmáykéonhỏ.Độngcơmáymáykéolàmviệcởtốcđộkhácao,trongkhicơcấu dẫn độngbánhlái quayvớitốcđộchậmhơnnhiềuvàtruyềnmômenxoắncaohơnnhiềumômencó đượcởđầura củađộngcơ.

 

Đểbắtđầuquátrìnhthiếtkế,chúngtahãyliệtkêdanhsáchcácchứcnăngcủahộp giảmtốc.Nhiệm vụ củanó? Mộtsốcâutrảlờichocâuhỏiđónhưsau:

 

Chứcnăng

 

1.   Nhậncôngsuấttừđộngcơmáykéo qua trụcquay

 

2.   Truyềncôngsuấtđếncácchitiếtmáymàtốcđộquayđãđược  giảmđếngiátrị

mong muốn.

 

3.   Truyềncôngsuấtởtốcđộquaythấpchomộttrụcracuốicùngđểdẫnđộngbánh lái củamáykéo.

 

Tiếptheolàcácyêucầuthiếtkế.Danh sáchsauđâymangtínhgiảthiết,nhưngnếubạn ởtrongmộtnhómthiếtkếmáykéo,bạnsẽcókhảnăngnhậnracácyêucầuthiếtkếtừkinh nghiệmvàsựkhéoléocủa bảnthânvà/hoặcbànbạcvớinhữngthànhviênthiếtkế,nhânviên tiếpthị,kĩ sưsảnxuất,nhân viên bảodưỡng,ngườicungcấp,và cáckháchhàng.

 

Quátrìnhthựchiệnsảnphẩmđòihỏicácnhânviêntừtấtcảcácbộphận đềuphảitập trungtừnhữnggiaiđoạnthiết kế đầutiên.

 

Yêucầuthiếtkế

 

1.   Hộpgiảmtốctruyềncôngsuất15.0hp.

 

2.   Đầu vàolàđộngcơxănghaixylanhvớitốcđộquaylà2000v/ph.

 

3.   Đầuratruyềncôngsuất vớitốcđộquaytrongphạmvitừ290đến295 v/ph.

 

4.   Hiệusuấtcơhọcyêucầulàlớnhơn95%.

 

5.   Mômen xoắn nhỏnhấttrênđầurabộgiảmtốclà3050pound.in(lb.in).

 

6.   Đầurahộpgiảmtốcđượcnốivớitrụcdẫnbánhláicủamáykéonôngnghiệp.Ở

đâyxuất hiệnbộgiảmchấn.

 

7.   Trụcvàovàtrụcraphải thẳnghàng.

 

8.   Hộpgiảmtốcsẽđượcgắnvàokhungthépcốđịnhcủamáykéo.

 

9.   Yêucầukíchthướcnhỏ.Hộpgiảmtốccầnvừavớikhônggianlớnnhấtlà20in

20in, vớichiềucaolớnnhất là24in.

 

10.Máykéolàmviệc8giờ/ngày,5ngày/tuần,vớituổithọthiết kếlà10năm.

 

11. Hộpgiảmtốccầnđượcbảovệtrướcthờitiếtvàcầncókhảnănglàmviệcởmọi địađiểmtạiHoa Kìvớinhiệtđộtrong phạmvitừ0đến1300F.

 

12. Cáckhớpnốiđànhồisẽđượcsửdụngtrêntrụcvàovàrađểngăn tảitrọnghướng trụcvàtảitrọnguốntruyềnchoHộpgiảmtốc.

 

13. Sốlượngsảnphẩmlà10000hộp/năm.

 

14. Giáthànhhộpgiảmtốcquyết địnhđếnthànhcông củaviệc tiếpthị.

 

15. Cầnthoảmãntấtcảcáctiêuchuẩnantoàncôngnghiệpvànhànước.

 

Chuẩnbịkĩlưỡngcácyêucầuthiếtkếsẽbảođảmchắcchắnrằngnỗlựcthiếtkếsẽ tậptrungđúngkếtquảmongmuốn.Ngượclại cóthể gâylãngphínhiềuthờigianvàtiềnbạc trongthiếtkế,mặcdùkĩthuậtđượcsửdụngrấttốt.Cácyêucầuthiết kếbaogồmtấtcảmọi thứcầnthiết,nhưngđồngthờichúngsẽđưađếnnhiềucơhộisángtạo.

 

Chỉtiêu đánhgiásẽđượchoànthiện bởitấtcảcácthànhviêntrong nhómpháttriểnsản phẩmđểchắcchắnrằngnhữngýkiếncủa tấtcảđềuđược  xemxét.Thôngthường  trọng lượngđượccoi làchỉ tiêuđánhgiátầmquantrọngcủachúng.

 

Độantoànlàchỉtiêuquantrọngnhất.Cácquanđiểmthiếtkếkhácnhaucóthể cócác mứcantoànriêng,đượcbổxungđểphùhợpvớicácyêucầuvềantoàn,nhưđãlưuýtrong danhsáchyêucầuthiếtkế.Nhữngngườithiếtkếvàcáckĩsưcótráchnhiệmvềmặtpháplý nếucóngườibịthươngvìsai sóttrongthiết kế.Bạncầnxétđếnmọitrườnghợpcóthểxảyra khi sửdụngthiếtbị vàbảođảmantoàn khi nólàmviệchoặcngừnglàmviệc.

 

Đạtđược  hiệu  suất  caocũnglàmột  ưutiênquantrọng.Phải  chắc  chắn  rằng  cácý tưởngthiết kếvớicácchứcnăngcóthểchưađượctrìnhbàytrongcácthiết kếkhác.

 

Cácchỉtiêucònlạisẽtươngứngvớicácyêucầucụthểcủatừngbảnthiếtkế riêng. Danh sáchsauđâyđưara cácminhhoạvề chỉtiêuđánhgiácóthểchomộtmáykéonhỏ.

 

Chỉtiêu đánh giá

 

1.   Antoàn(vấnđềliênquanđếnantoànbaotrùmtoànbộcácyêucầuđượctrìnhbày)

 

2.   Hoạt động(mứcđộvượtyêucầucủacácýtưởngthiếtkế)

 

3.   Sựđơngiảntrongsảnxuất.

 

4.   Sựđơngiảntrongbảodưỡnghaythaythếcácbộphận

 

5.   Sựđơngiảntrong vậnhành.

 

6.   Chíphí banđầuthấp

 

7.   Chiphí vậnhànhvàbảodưỡngthấp

 

8.   Kíchcỡnhỏvàkhốilượngthấp

 

9.   Tiếngồnvàdaođộngnhỏ,làmviệcêm

 

10.Sửdụngcácvậtliệusẵncóvàcácbộphậncóthểmuađược

 

11. Thậntrọngkhi sửdụngcác chi tiếtđượcthiếtkếđặcbiệtvàcácchi tiếtsẵncó.

 

12.Hình dạngbênngoàiphải thuhút vàtươngthích vớicácứngdụng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here