Home CNC Chuyển động nhanh ngược chiều

Chuyển động nhanh ngược chiều

275
0

Chuyển động nhanh cần được xét theo hai chiều, tiến đến chi tiết, và lùi về vị trí thay dao. Đây là cách thức dụng cụ cắt thường được lập trình — chuyển động bát đầu từ vị trí xác định và trở về vị trí đó, khi hoàn tất toàn bộ hoạt động cắt gọt. Đây không phải là phương pháp bắt buộc, nhưng có tính tố chức cao, cho phép lập trình dề dàng hơn.

Cho đến phần này bạn đã xét chuyển động nhanh trước khi cắt gọt thực sự, bắt đầu từ vị trí thay dao. Khi hoàn tất cắt gọt, cần có chuyển động nhanh đế trả dao về vị trí thay dao.

Khảo sát này đối với tiện thừờng quan trọng hơn phay, do bản chất lập trình của hai kiểu máy. Trong nguyên công tiện, chuyển động tiến có thể dọc theo trục Z trước để tránh va chạm với ụ động, sau đó theo trục X. Chuyển động lùi sẽ theo trục X trước, sau đó theo trục Z, để bảo đảm an toán khi trở về vị trí thay dao.

Ứng dụng của kiểu lập trình này có thể rất hữu ích sau khi sử dụng chu kỳ gia công (chẳng hạn tiện, doa, cắt ren,…) với điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc chu kỳ.

Từ Hình 19.5 có thể thấy, thay vì lập trình chuyển động trực tiếp từ vị trí ố dao đến vị trí cắt gọt (từ A đến C), chuyển dộng dao được chia thành nhiều phần. Chuyển động tiến đến chi tiết sẽ theo thứ tự A đến B đến C, với tốc độ nhanh. Từ c đến D là quá trình cắt gọt thực sự. Sau khi hoàn tất cắt gọt, dao sẽ chuyển động nhanh theo thứ tự ngược lại, trở về vị trí ban đầu. Chuyển động nhanh sẽ từ D đến c đến B và đến A. Điều này là cần thiết để tránh các chướng ngại, chẳng hạn ụ động.

Hình 19.5. Ví dụ về chuyển động lùi dao nhanh trên máy tiện CNC, được dùng để tránh các chướng ngại, chẳn hạn ụ động.

19.5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here