Home CNC CÔNG THỨC CHUYỂN ĐỘNG NHANH

CÔNG THỨC CHUYỂN ĐỘNG NHANH

333
0

Các tính toán về chuyển động chạy dao nhanh có thể biểu thị bằng công thức và được sử dụng vào thời điểm bất kỳ bằng cách thay các tham số đã biết. Quan hệ giữa tốc độ chạy dao nhanh, chiều dài hành trình, và thời gian được biểu thị theo ba công thức.19.66

Trong đó:

T: Thời gian, tính theo giây.

R: Tốc độ chạy dao nhanh trên trục cho trước – in/min hoặc mm/min.

L: chiều dài chuyển động – inch hoặc mm

Các đơn vị phải thống nhất với hệ thống đo được chọn trong chương trình, theo hệ Anh (inch, inch/min) hoặc theo hệ mét (mm, mm/min)

TIN ĐẾN CHI TIẾT

Hình 19.5 minh họa sự tiến dao an toàn áp dụng cho máy tiện CNC. Đôi với trung tâm gia công CNC, cũng cần chú ý đặc biệt về tính an toán khi dao tiến đến chi tiết. Bạn cần nhớ, các nguyên tắc chung về chuyển động nhanh cần được xem xét cho mọi máy công cụ. Khi tiến đến chi tiết với tốc độ nhanh, thời gian chu kỳ có thể giám đôi chút bằng cách duy trì khoảng hở chi tiết theo giá trị an toàn nhỏ nhất. Bạn hãy khảo sát một số vấn đề.

Trong ví dụ dưới đây, dao tiến đến chi tiết được thực hiện dọc theo trục Z, với khoảng hở 0.05 in (1.27mm) trong block N315.

N314 G90 G54 G00 X10.0 Y8.0 S1200 M03

N315 G43 Z0.05 H01

N316 G01 Z-1.5 F12.0

Không có gì sai với phương pháp lập trình, nếu dao cắt được xác lập đúng và chiều cao chi tiết là như nhau giữa các chi tiết. Khoảng hở 0.05 in (1.27 mm) là rất nhỏ. Mặt khác, người vận hành CNC thiếu kinh nghiệm có thể không cảm thấy thoải mái với khoảng hở nhỏ này. Nếu sự thoải mái của người vận hành là yếu tố quan trọng góp phần vào năng suất chung, có thể chia chuyển động trục Z vào hai block riêng rẽ.

N314 G90 G54 G00 X10.0 Y8.0 S1200 M03

N315 G43 Z0.5 H01

N316 G01 Z0.05 F100.0

N317 Z-1.5 F12.0

Trong phương pháp này, chuyển động nhanh ban đầu được lập trình với vị trí 0.500 in phía trên chi tiết (N315). Sau đó chuyển động tiếp tục đến điểm bắt đầu cắt gọt, sử dụng nội suy tuyến tính G01 trong block N316. Do đây vẫn là chuyển động tự do, sự cắt gọt chưa xảy ra, có thể dùng tốc độ ăn dao lớn để rút ngắn thời gian.

Mặc dầu thời gian cắt gọt tăng đôi chút, nhưng đồng thời, người vận hành CNC sẽ có cơ hội sử dụng công tắc vượt qua sự ăn dao để kiểm tra chi tiết thứ nhất (có thể được dùng trong chế độ block đơn). Khi chương trình đã được kiểm chứng và tốì ưu hóa, tốc độ ăn dao lớn trong chuyển động không cắt gọt sẽ làm tăng nhanh sự vận hành đồng thời cung cấp thêm khoảng hở an toàn. Chương trình với sự phân chia chuyển động trục Z có thể được tôi ưu hóa, dù điều này có thể chưa phải là tốt nhất đối với các gia công lặp lại, do sự gá lắp luôn luôn “mới” đôi với sự lặp lại bất kỳ. Tuy nhiên, có thể sẽ rất hữu dụng khi gia công hàng loạt lớn (hàng ngàn chi tiết cùng loại).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here