Home Gia công Dây chuyền sản xuất

Dây chuyền sản xuất

324
0

Một dây chuyền sản xuất hiện đại bao gổm nhiều máy móc và thiết bị khác nhau, trong đó năng lượng, vật liệu và thông tin được biến đổi (Hình 1). Máy động lực, máy làm việc (máy gia công), hệ thống tay máy (thiết bị xử lý thao tác) và vận chuyển cũng như hệ thống xử lý dữ liệu được kết nối thành một đơn vị thống nhất, tạo điểu kiện sản xuất với giá cả thuận lợi.

  • Việc cung ứng năng lượng được thực hiện với các động cơ điện như là động cơ truyền động và trợ động (trợ lực hay servo) trong từng máy gia công và thiết bị vận chuyển.
  • Việc gia công phôi được tiến hành trên máy công cụ CNC trong những công đoạn sản xuất nổi tiếp.
  • Việc vận chuyển vật liệu được đảm bảo bởi một hệ thống vận chuyển pa lét vận hành theo chu trình (định thời) và cổng nạp phôi. Hệ thống này đưa phôi vào máy công cụ và lấy ra sau khi gia công, chất vào bệ để hàng (pa lét) và chuẩn bị cho công đoạn gia công tới. Mạng lưới dữ liệu nối các điều khiển máy và trung tâm điều khiển sản xuất. Từ đây việc gia công trên những máy công cụ cũng như chuẩn bị vật liệu qua hệ thống vận chuyển sẽ được điều khiển và như thế các máy và thiết bị được kết nối thành một hệ thống tổng thể.
  • dchuyen1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here