Home Cơ điện tử Điểm gốc chi tiết w

Điểm gốc chi tiết w

622
0

Khi lập trinh cho hình học của chi tiết, tất cả các kích thước đểu phải dựa vào điểm gốc máy. Vì điếu này phức tạp nên lập trình viên quy định một điểm gốc của chl tiết, được lựa chọn sao cho càng nhiều trị số tọa độ từ bản vẽ có thể tiếp nhận hay vị trí của nó trong vùng gia công có thể dễ dàng xác định được (Hình 3).

13.3

Khoảng cách tọa độ từ điểm gốc máy đến điểm gốc phôi (XMW, YMW, ZMW) được gọi là đoạn dịch chuyển điểm gốc và phải được tiếp nhận vào trong hệ điểu khiển. Trong hệ điểu khiển trị số điều chỉnh được lưu trữ và tính toán. Như vậy lập trình viên có thể quy tất cả các kích thước vào điểm gốc phôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here