Home Cơ điện tử Điểm gốc và điểm chuẩn Điểm gốc máy M

Điểm gốc và điểm chuẩn Điểm gốc máy M

886
0

Điểm gốc máy ià điểm gốc chung của tọa độ máy. Nó được nhà sản xuất quy định và không thể thay đổi được. Kích thước của hệ đo hành trình dựa vào điểm này. Hẩu hết ở máy tiện, điểm gốc nằm trên trục chính trong mặt tựa (mặt chặn) của mâm cặp (Hình 1).

13.1

Ở máy phay, vị trí của điểm gốc máy rất khác biệt tùy theo nhà sản xuất.Thông thường, nó nằm ở phạm vi ngoài của không gian gia công (Hình 2).

13.2

Điểm tham chiếu R

Để hiệu chuẩn các hệ đo hành trình theo gia số, sau khi bật máy bàn trượt phải chạy đến điểm gốc máy.Điểu này không thể nào thực hiện được với tất cả các máy.Trong những trường hợp này người ta quy định một điểm chính xác khác gọi là điểm tham chiếu R. Việc khởi động chạy đến điểm tham chiếu được thực hiện bằng một lệnh điểu khiển qua nút bấm trên bảng điểu khiển máy. Trên màn hình, vị trí hiện thời của mỗi trục được thông báo. Trị số được thông báo tương ứng với khoảng cách từ điểm gốc máy đến điểm tham chiếu khi bàn trượt ở điểm tham chiếu.

Điểm chuẩn của giá đỡ dao (Giá đỡ dụng cụ) T

Điểm chuẩn của giá đỡ dao được tạo thành từ trục và mặt tựa của bộ phận giữ dụng cụ. Với điểm chuẩn này mà vị trí của nó được hệ điều khiển CNC biết rõ, điểm tham chiếu sẽ là vị trí chạy đến.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here