Home Cơ điện tử Điều khiển điện – khí nén của cần cẩu cho công việc...

Điều khiển điện – khí nén của cần cẩu cho công việc làm sạch

426
0

Hệ thống điều khiển cần cẩu nạp liệu dạng cổng của thiết bị làm sạch đã nêu ở trang 490, cẩn được thực hiện bằng điện – khí nén. Công việc này nên được thực hiện bằng cách chuyển đổi theo các nguyên tắc cơ bản của điều khiển trình tự dưới hình thức một chuỗi nhịp xóa.

Các thỏa thuận cơ bản vể cấu trúc của từng bước riêng rẽ trong chuỗi nhịp: (Hình 1).

vvs1

  1. Mỗi vị trí cuối được kiểm tra bằng phần tử tín hiệu, thí dụ 1S1 và 2S1 (Hình 2).

vvs2

  1. Mỗi bước hoạt động được thay thế bằng một mạch tự giữ (chủ yếu xóa).
  2. Mỗi bước được đưa vào bằng một phẩn tử tín hiệu hoặc cảm biến (S_N).
  3. Mỗi bước chỉ có thể thực hiện khi bước trước đã hoạt động (K_N-1).
  4. Bước kế tiếp sê hủy bước trước đó (Mở trễ K_ N+1).

Qua đó bảo đảm trong quy trình mỗi lần chỉ hoạt động duy nhất một bước, cẩn áp dụng cơ chế đóng sớm và mở trễ để việc thiết lập các bước và hủy các bước hoạt động trước không bị nhiễu (Hình 3).

vvs3

Sơ đồ đấu dây cho cần cẩu nạp liệu (Hình 4).

vvs4

Lời giải sau đây thể hiện tiêu biểu cho việc thực hiện các quy tắc đã nêu trên.

Nút S2 được gọi là nút xác nhận, cẩn thiết cho việc khởi động lại hệ thống.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here