Home Cơ điện tử Điều khiển lôgic lập trình

Điều khiển lôgic lập trình

330
0

Trong điều khiển lôgic lập trình (PLC), lôgic trình tự (diễn biến) điều khiển được thực hiện theo chương trình trong hệ điều khiển. Trong đó:

  • Tín hiệu từ cảm biến hoặc nút, chẳng hạn S0,S1, S2…. được thu thập và truyền đến các cổng vào.
  • Tín hiệu được liên kết lôgic với nhau
  • Kết quả liên kết được truyền đến cổng tín hiệu ra, chẳng hạn van điện từ 1M1.

Trong điều khiển lôgic lập trình (PLC), trình tự điểu khiển được quy định bằng chương trình (phẩn mềm).

Ngược lại, khi quá trình điểu khiển chỉ được xác định bởi kết nối dây giữa các linh kiện thì được gọi là điều khiên kết nối (cố định) được lập trình, gồm cả điểu khiển điện và điểu khiển khí nén.

Xi lanh của ê tô (bàn kẹp) được điều khiển thông qua van hành trình điện từ 3/2 (Hình 1). Hàm kẹp đóng khi nhấn đổng thời cả hai nút S1 và S2. Khi tác động nút S0, hàm kẹp sẽ mở trở lại.

vvd1

  • Trong điểu khiển kết nối (cố định) được lập trình, sự kết nỗi AND (lôgic VÀ) của hai tín hiệu cổng vào được thực hiện bằng cách mắc nối tiếp các nút S1 và S2 (Hình 2).
  • vvd2
  • Ngược lại, trong điều khiển lôgic lập trình, tín hiệu của nút S1 và S2 được kết nối bằng lệnh AND (VÀ) trong chương trình của bộ điểu khiển lôgic lập trình (Hình 3).

vvd3

Cả hai kiểu điểu khiển đều hoạt động theo nguyên lý NXX (Nhập – Xử lý – Xuất).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here