Home Cơ điện tử Điều khiển với phần chế độ vận hành

Điều khiển với phần chế độ vận hành

688
0

Điều khiển cẩn cẩu nạp liệu dạng cổng (trang 494) đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, nhưng còn thiếu các phần tử để vận hành, chẳng hạn công tắc chính và công tắc dừng khẩn cấp (Hình 1).

vvz1

Điều khiển công tắc với nút DỪNG KHẨN CẤP

Nhờ trang bị nút DỪNG KHẨN CẤP các máy móc hoặc hệ thống có thể dừng hoạt động ngay khi xảy ra tình huống nguy hiểm, qua đó cho phép tránh các mối nguy hiểm cho người và máy móc.

Yêu cầu đối với mạch DỪNG KHẨN CẤP:

  • Phải dừng ngay trình tự vận hành
  • Phải tách hệ điều khiển ra khỏi nguồn điện
  • Phẩn tử làm việc (thí dụ như xi lanh, động cơ,…) phải trở về vị trí không nguy hiểm bằng một mạch DỪNG KHẨN CẤP riêng.
  • Hệ điểu khiển chỉ được phép hoạt động trở lại khi được cấp năng lượng.

Thí dụ về mạch DỪNG KHẨN CẤP. Xi lanh khí nén, được khởi động bằng nút S1 (KHỞI ĐỘNG) và công tắc tiệm cận 1B1 (Hình 2).

vvz2

Xi lanh được lệnh chuyển mạch để trở về khi đạt đến vị trí cuối nhờ một công tắc tiệm cận 1B2. Nếu DỪNG KHẨN CẤP tại vị trí bất kỳ, xi lanh phải trở về vị trí ban đầu. Với công tắc DỪNG KHẨN CẤP S2 và rơ le K3, hệ điểu khiển bị tắt và cuộn điện từ1M2 mở.

Xi lanh rút về vị trí ban đẩu. Hệ điểu khiển có thể vận hành trở lại sau khi mở khóa công tắc DỪNG KHẨN CẤP S2.

Bảo vệ trước chuyển động ngoài ỷ muốn của cơ cấu chấp hành. Bằng cách dùng van dẫn 5/3 có vị trí khóa ở giữa cho phẩn tử điểu khiển 1V1, chuyển động của pittông lập tức dừng khi mất điện áp tại 1M1 và 1 M2 (Hình 3).

vvz3

Bằng thao tác đột ngột tại van dẫn 3/2 0V1, toàn bộ năng lượng khí nén bị mất.

Vận hành tự động: Chu kỳ đơn và chu kỳ dài hạn

Với mạch này, pittông chỉ có thể chạy ra và trở về một lần hoặc chuyển mạch vận hành theo chu kỳ dài hạn (Hình 4). Trong chu kỳ dài hạn, tín hiệu khởi động S3 đượcthay bằng mạch song song của một công tắc loại đóng. Công tắc đóng này được tác động bằng rơ le K3 trong mạch tự giữ. Trong chu kỳ đơn, phải tác động S3 (Khởi động đơn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here