Home CNC ĐỊNH DẠNG LẬP TRÌNH

ĐỊNH DẠNG LẬP TRÌNH

354
0

Định dạng lập trình bù chiều dài dao tương đối đơn giản và đã được minh họa vài lần. Trong các ví dụ kế tiếp sẽ đưa ra vài ứng dụng tổng quát. Ví dụ thứ nhất sẽ nêu ra phương pháp lập trình khi không có bù chiều dài dao. Kiến thức về sự phát triển bù chiều dài dao qua

nhiều năm sẽ giúp bạn áp dụng chúng trong lập trình dễ dàng hơn. Ví dụ thứ hai sẽ so sánh các phương pháp lập trình sử dụng lệnh G92 đã cũ và sử dụng các lệnh G54 – G59. Ví dụ cuối cùng minh họa phương pháp dùng G54 – G59 để viết chương trình đơn giản với ba dao cắt, hiện nay tương đốì thông dụng.

Chưa có bù chiều dài dao

Trong thời kỳ đầu của lập trình, chưa có bù chiều dài dao và bù chi tiết. Lệnh đãng ký vị trí G92 là mã G duy nhất được dùng để xác lập vị trí dao hiện hành. Nhà lập trình cần biết tất cả và từng kích thước do nhà chế tạo chuyên biệt, tất cả và từng kích thước của chi tiết đang được gá lắp, đặc biệt là khoảng cách từ Z0 đến đỉnh dụng cụ cắt.

Chương trình này đòi hỏi lệnh bù vị trí G45 hoặc G46 theo các trục X và Y, và lệnh đăng ký vị trí G92 theo các trục XYZ. Mỗi chi tiết phải bắt đầu ở Zero máy (Hình 18.9).

18.9 18.99

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here