Home Gia công Ghép nối dạng cứng

Ghép nối dạng cứng

320
0

ở ghép nối dạng cứng các chi tiết được kết nối vào nhau bởi hình dạng ăn khớp với nhau. Như vậy thí dụ như then bằng (vị trí 2) truyền tải momen quay của trục (vị trí 1) đến mặt tựa của đùm (vị trí 3 – hình 1 và hình 2).

noi2

Kết nối dạng cứng được thiết lập với

Then bằng       • Chốt

Trục then hoa • Bù long

Bù long định vị • Đinh tán

Ghép nối lực (ghép nối ma sát)

ở ghép nối ma sát momen quay và lực được truyền qua lực ma sát, lực này phát sinh qua các cơ phận ép lại với nhau (Hình 3)ề ở trục cưa đĩa (Hình 1) thí dụ như lưỡi cưa ở giữa chi tiết tiếp giáp (vị trí 3) và đĩa kẹp (vị trí

được kẹp khi siết đai ốc sáu cạnh (vị trí 6). Các lực ma sát ở vị trí tiếp xúc sẽ mang theo lưỡi cưa.

 

Hệ số ma sát ịi có xem xét đến 
• Kết cấu bề măt• Tình trạng bôi trơn
• Vât liêu ghép đôi (kết hơp)• Loại ma sát

ở lực tiếp xúc (lực thường) bằng nhau, bề mặt nhám của cơ phận truyền lực nhiễu hơn ở bể mặt láng.

 

Giữa bể mặt bôi trơn phát sinh một lực ma sát nhỏ hơn ở giữa bề mặt khô. Lực ma sát cũng tùy thuộc vào việc các cơ phận chuyển động lên nhau (ma sát do chuyển động) hoặc cũng không dịch chuyển với nhau cho dù có tác động của lực (ma sát tĩnh).

I Lực ma sát luôn tác động ngược chiểu chuyển động
Kết nối lưc là 
• Kết nối bằng bù long• Kết nối côn
• Kết nối kẹp chặt• Ly kết một đĩa

Thí dụ: Đĩa kẹp được ép qua việc siết đai ốc sáu cạnh với một lực 25 kN vào lưỡi cưa (Hình 1).

noi3

Lực ma sát phát sinh FRỞ 2 bề mặt ma sát và ịi = 0,1 ià bao nhiêu?

Lời giải: fR =h . FN. 2 = 0,1.25000 N . 2 = 5000 N

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here