Home CNC Giá trị tuyệt đối và tương đối trong gia công CNC

Giá trị tuyệt đối và tương đối trong gia công CNC

571
0

Tương tự mọi quy trình gia công khác, gia công lỗ cũng sử dụng chế độ lập trình tuyệt đối G90 hoặc số gia G91 để lập trình các chu kỳ cố định. Sự lựa chọn sẽ tác động chủ yếu đến vị trí XY của lỗ gia công, mức R, và chiều sâu Z (Hình 24.3).

Hình 24.3. Các giá trị nhập theo chế độ tuyệt đối và số gia cho chu kỳ cố định.

24.3

Trong phương pháp lập trình tuyệt đối, mọi giá trị đều quan hệ với điểm gốc, Zero chương trình. Trong phương pháp số’ gia, vị trí XY của một lỗ là khoảng cách từ vị trí XY của lỗ trước đó. Mức R là khoảng cách từ giá trị Z cuối cùng, được thiết lập trước khi gọi chu kỳ, đến vị trí kích hoạt tốc độ cắt. Giá trị chiều sâu Z là khoảng cách giữa mức R và điểm kết thúc chuyển động cắt. Khi khởi đầu chu kỳ cố định bất kỳ, chuyển động dao đến mức R luôn luôn theo chế độ nhanh.

CHỌN MỨC BAN ĐẦU

Có hai lệnh chuẩn bị điều khiển dao trở về theo trục Z khi hoàn tất chu kỳ cố định.

G98… làm cho dao trở về vị trí ban đầu = gán địa chỉ Z .
G99… làm cho dao trở về vị trí mức R = gán địa chỉ R.

Các mã G98 và G99 chỉ dùng cho chu kỳ cố định. Chức năng chính của chúng là vòng tránh chướng ngại giữa các lỗ trong sơ đồ gia công. Các chướng ngại có thể gồm kẹp định vị, đồ gá định vị, các bộ phận nhô lên của chi tiết, các vùng không gia công, phụ tùng máy,… Nếu không có các lệnh này, chu kỳ có thể bị xóa và dao dịch chuyển đến vị trí an toàn. Chu kỳ sau đó có thể được khôi phục lại. Với các lệnh G98 và G99, có thể tránh các chướng ngại mà không xóa chu kỳ cố định, lập trình sẽ hiệu quả hơn.

Hình 24.4. Lựa chọn mức ban đầu cho chu kỳ cố định.

24.4

Theo định nghĩa, mức ban đầu là giá trị tuyệt đối của hệ tọa độ trục Z cuối cùng trong chương trình, trước khi gọi chu kỳ cố định (Hình 24.4).

Từ quan điểm thực tiễn, bạn hãy luôn luôn chọn vị trí này theo mức an toàn có cân nhắc kỹ. Điều quan trọng là mức dao lùi lại khi lệnh G98 có hiệu lực phải cao hơn mọi chướng ngại. Bạn hãy sử dụng mức ban đầu một cách thận trọng sao cho dụng cụ cắt không bị va chạm trong khi chuyển động nhanh sự va chạm xảy ra khi dao cắt tiếp xúc không mong muốn với chi tiết, đồ gá, hoặc bộ phận máy.

Ví dụ về lập trình mức ban đầu:

Đoạn chương trình dưới đây là ví dụ điển hình về lập trình vị trí mức ban đầu:

N11 G90 G54 G00 X10.0 Y4.5 S1200 M03

N12 G43 Z2.0 H01 M08 (INITIAL LEVEL AT Z2.0)

N13 G98 G81 X10.0 Y4.5 R0.1 Z-0.82 F5.0

N14 . . .

N20 G80

Chu kỳ cố định (G81 trong ví dụ) được gọi trong block N13. Giá trị trục Z cuối cùng trước block này được lập trình trong block N12 là Z 2.0. Đây là xác lập vị trí ban đầu, hai inch phía trên mức Z0 của chi tiết. Mức Z này có thể được chọn theo chiều cao tiêu chuẩn chung, nếu các chương trình là ổn định? hoặc có thể khác nhau giữa các chương trình.Ở đây, an toàn là yếu tố quyết định.

Khi chu kỳ cố định được áp dụng, không thể thay đổi mức Z ban đầu, trừ khi chu kỳ được xóa trước với lệnh G80. Sau đó mức Z ban đầu có thể thay đổi và gọi lại chu kỳ theo yêu cầu.

Mức Z ban đầu được lập trình theo giá trị tuyệt đối, trong chế độ G90.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here